HEKİMLİK UYGULAMALARININ ADLİ TIBBİ GÜNCELLEMESİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ŞİDDET..ŞİDDET..ŞİDDET..YETER ARTIK !
Sonraki haber
ŞİDDET YİNE CEZASIZ KALMADI..

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu (STEK) 78.
Sempozyum Etkinliği

HEKİMLİK UYGULAMALARININ ADLİ TIBBİ GÜNCELLEMESİ  

06.10.2012, Cumartesi, Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu
Oditoryumu

08.30-09.00     Kayıt

09.00-09.30     Açılış

09.30-10.15     Konferans: Tıbbi Malpraktisin Uzmanlık
Alanlarına Dağılımı ve Karşılaşılan Nedenler

Moderatör: Prof. Dr. Barış
İlerigelen (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD, STEK Başkanı)

Konuşmacı: Prof. Dr. Coşkun
Yorulmaz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

 

10.15-11.00     Konferans:
Acillerde Yaşanan Adli Tıbbi Problemler

Moderatör: Prof. Dr. Haşim Mutlu
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD, STEK Üyesi)

Konuşmacı: Prof. Dr. Gürsel Çetin
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı)

 

11.00-11.15     Ara

11.15-12.45     Panel: Sağlık Hukuku Hasta Kadar Hekimi de
Korur Mu?

Panel Başkanı: Prof. Dr. Sedat
Tavşanoğlu (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Emekli Öğr. Üyesi)

Panelistler      : Yrd. Doç. Dr. R. Barış Erman (İst. Bilgi
Ün. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku)

                           Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş (Ege Ün. Tıp
Fak. Adli Tıp AD)

                           Uz. Dr. Ali Çerkezoğlu (İstanbul Tabip Odası
Genel Sekreteri)

                           

12.45-13.30     Yemek Arası

13.30-14.10     Konferans:
Sağlık Personelinin Özel Hukuk Açısından Sorumluluğu

Moderatör: Prof. Dr. Gökhan Oral
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Konuşmacı: Prof. Dr. Halil
Akkanat (İ.Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk AD)

 

14.15-15.00     Konferans: Acil Hizmetlerde Sağlık Personeline
Yönelik Şiddet

Moderatör: Prof.
Dr. Coşkun Yorulmaz (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu (İ.Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku AD)

                          Prof. Dr. Gökhan Oral (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fak. Adli Tıp AD)

 

15.00-15.15     Ara

15.15-16.45     Panel: Aile Hekimliğinde Yaşanan
Sorunların Adli Tıp, Etik ve Hukuki Yönü

Moderatör: Prof. Dr. Gürsel Çetin
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı)

Panelistler:  Prof. Dr. Sermet Koç (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
Fak. Adli Tıp AD)

                      Prof. Dr. Ayten Altıntaş
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Etiği AD)

                      Yrd. Doç. Dr. Tunç Demircan (İ.Ü. Adli Tıp
Enstitüsü)

                      Dr.
Erdal Uğurlu (İstanbul Aile Hekimliği Derneği, İSTAHED)

 

16.50-17.45     Olgu Tartışması

Moderatör: Prof. Dr. Abdi Özaslan
(İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD)

Sunumlar: Uz. Dr. Ahsen Kaya, Dr.
Mehmet Altınok , Dr. Murat Kurtulmuş (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD) Op.
Dr. Tayfun Kaya (Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi)

 

17.45-18.00     Kapanış

DERNEĞİMİZ İLE İLGİLİ DUYURU,BİLGİ,YAZIŞMALARI TAKİP ETMEK VE TARTIŞMALARA KATILMAK İÇİN LÜTFEN

MAİL GRUBUMUZA ÜYE OLUNUZ.

http://groups.google.com/group/istahed

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü