GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED AKADEMİ PERDELERİNİ AÇIYOR !
Sonraki haber
TERÖRÜ LANETLİYORUZ;KINIYORUZ..!

Değerli Meslektaşlarımız;
Genel Sağlık-İş Sendikası 6 Ekim 2015 tarihinde derneğimize ziyarette
bulunmuştur. Yapılan görüşmeye Genel Sağlık-İş Sendikası adına; Genel Sağlık-İş
Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Hukuk Sekreteri Dr. Selçuk Önce, Genel
Sekreter Reyhan Aydoğan, Örgütlenme Sekreteri Sinan Sevimli ve Mali Sekreter
Nermin Maden, derneğimiz adına ise İSTAHED yönetim kurulu başkanı Dr. Gürsel
ÖZER ve Örgütlenmeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Dr. Serkan N. ÖZBAKIŞ
katıldılar.

Yapılan görüşmede;Aile
hekimliğindeki güncel sorunlar,sağlıkta şiddet, ASM nöbetleriyle ilgili eylem
süreci ve bundan sonraki süreçte birlikte neler yapılabileceği konuşuldu. 
Görüşmede ayrıca İSTAHED’in;
“Acil nöbeti ve/veya Cumartesi zorunlu ek mesai gerekçe gösterilerek
verilecek ceza puanları sonucu sözleşme feshi gerçekleştirilmesi durumunda:
SÜRESİZ İŞ BIRAKILMASI ve Süresiz iş bırakma kararımızı yaygınlaştırmak üzere
tüm Sivil Toplum kuruluşlarına çağrı yapılması” kararına DESTEK
istendi.Sendika Temsilcileri, konuya sıcak baktıklarını Aile hekimlerinin haklı
davalarında her daim yanlarında olacaklarını ve süresiz iş bırakma
kararlarımızı yönetim kurullarında görüşüp bize döneceklerini bildirdiler….

Samimi bir havada geçen bu
ziyaret için Genel Sağlık-İş Sendikası yönetimine teşekkür ediyoruz.

İSTAHED
YÖNETİM KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü