İstanbul’da kamuya ait binalarda çalışan aile hekimlerine
geçmişe dönük kira borcu çıkarılmaktadır. Geçmişe dönük kiraların faizi de aile
hekimlerinden talep edilmektedir. Kiralarla ilgili İSTAHED in değerlendirmesini
web sitemizde
https://istahed.org.tr/haber.php?id=356#.UZFRY7XI1f8  bağlantısından okuyabilirsiniz.

İdare kira borcunu ödemeyen hekimlere alacak takip davası
açacağını bildirmiştir. Pratikte aile hekimlerinin nasıl bir yol izlemeleri
gerektiğini hukuk komisyonumuz 
avukatımızla birlikte değerlendirilmiştir. Bu yönde idareden tebligat
alan üyelerimize

·        
Ödeme yapmamalarını karşı tarafın alacak takip
davası açmasını beklemelerini

Veya

·        
İdarenin talep ettiği kira miktarını, DAVA HAKKIM SAKLI KALMAK KAYDIYLA ÖDÜYORUM  şerhini koyarak, faizi hariç olmak üzere
sağlık kurumları saymanlığına yatırmalarını

Her iki durumda da hukuk
komisyonumuz ve avukatımızla iletişime geçerek, idarenin uygulama ve talebinin
iptali için idare mahkemesine dava açmalarını öneriyoruz. Borcun yapılandırması
veya taksitle ödeme talepleri borcu kabullenmek anlamına geleceği için bu yönde
yazılı beyan veya dilekçe verilmemelidir.

İletişim [email protected] 

Tel: 0212 653 63 68

Aile hekimliği sözleşmesinde kira
sözleşmesinden bahsedilmemektedir. İdare geçen süreçte aile hekimlerinden kira
istememiş, kira yatırmayı düşünen aile hekimlerinin parayı yatıracakları kurum
belirtilmemiştir. Aile hekimleri kira yatırmak istese bile imkan
sağlanmamışıtır.  ASM kira bedelleri
kiranın talep edildiği tarihten sonra belirlenmiştir.  İdare yazılı veya sözlü olarak aile
hekimleriyle bir sözleşme yapmamıştır.

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü