Geçmişe Dönük Kira Ödemeleri

Bilindiği
gibi 2012 Eylül ayı öncesine ait kiralar için, Müdürlük bazı Aile
Hekimlerinden geçmişe yöenlik kira bedellerini faiziyle birlikte
ödenmesini talep etti. Kimi arkadaşlar bu ödemeleri yaptı, kimileri ise
faizi ödem
ek
istemediği için geçmişe ait bu ödemeleri yapmadı. Ve şu an İcra
aşamasında dosyalar. Bunun için yapılması gerekenleri algoritma şeklinde
sizlerle paylaşmak istedik:

Kiralar müdürlük tarafından talep edildi, biz ödemedik
Kiralar icra yolu ile de talep edildi, ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi verdik (EK 1)
İcra daireleri müdürlüğe dilekçelerimizi sundu, müdürlük dava açılmasını talep etti,
İcra daireleri, bizlere davamızın açıldığına dair evrakları yollamaya başladı
Bu
aşamada davalarınıza, İSTAHED’in avukatları müdahil olacaktır. Dava
açıldığına dair yazı elinize ulaştığında bu evrakları, avukatlarımız
adına çıkartılmış vekaletnameyi vakit kaybetmeden Uğurlu Hukuk Bürosuna
ulaştırmanız gerekmektedir. Saygı ile.


Uğurlu Hukuk Bürosu:

Adres: Bahçelievler mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No 107/10 Manolya Apartmanı Bahçelievler / İstanbul
Telefon : 0 216 442 76 93

PAYLAŞ