Dün;
Ömrünü CAN kurtarmaya adayan bir Meslektaşımızı daha,
CAN ALICI bu Sağlık sistemine KURBAN verdik:
Gene Görevi başında,
Gene Yalnız,
Gene Savunmasız…
Biz, Sağlığın Korunmasını Hedef aldık;
Failleri ise Harcanmasını…
Sağlığa uzanan Kötü Ellere
Kötü elleri cesaretlendirenlere,
Sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyen İdarecilere
Öfkeliyiz,
1 Haziran Pazartesi YASTAYIZ.
İsyandayız…

Meslek Örgütlerimiz AHEF ve TTB’in aldığı Karara Uyuyoruz,
Sendikalarımızın İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz:
İSTAHED olarak,
1 Haziran 2015 Pazartesi günü, Ettiğimiz yeminin gereği Kardeşimiz olan Dr. Kamil Furtun’un acısı nedeniyle, Aile Sağlığı Merkezlerinde Hizmet veremiyoruz,
Yastayız,
KAPALIYIZ..!
Beyaz önlüklerimizle, saat 10:30 da İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanıp; tüm meslektaşlarımızla birlikte İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne ”ŞİDDETE KARŞI” YÜRÜYORUZ..!

Kamuoyuna, üyelerimize ve tüm Sağlık Çalışanlarına saygıyla duyurulur.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü