İSTAHED, üyelerinin özlük hakları ve daha iyi bir aile hekimliği, daha
sağlıklı bir toplum için mücadele eden bir Kamu Çalışanları Derneğidir.
Bilindiği gibi getirilen angaryalara, nöbetlere tepki olarak 4 Aralık
2013 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı almış, üyelerimizi ve diğer
Sivil Toplum Kuruluşlarına mensup Aile Hekimliği Çalışanlarını Basın
açıklamasına davet etmiştik.
Bu çağrımıza 2500’in üzerinde meslektaşımız
iştirak etmiş ve etkili bir eylem gerçekleştirmiştik.
İdare ise eyleme katılanlardan savunma istemiş, bazı arkadaşlarımız adına normal prosedürlerle dava açmıştık.

Türkiye’nin de imzaladığı 151 Nolu İLO Sözleşmesindeki Kamu Çalışanları örgütü tanımı şu şekildedir;

MADDE 3
Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından “Kamu Görevlileri Örgütü” deyimi
oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak
ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir.

Yine aynı
sözleşmenin 4. Maddesinde ” Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri
örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması
nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.” yasaklanmıştır.

Görüldüğü gibi bir Kamu çalışanı örgütünün normal faaliyeti kapsamında
olması gereken bir hak arama çabasının cezalandırılmaya çalışılması
kabul edilemez.
Bizler de İSTAHED olarak, Türkiye’de Sendikalar dışında
hiçbir Kamu örgütünün denemediği bir yolu izleyerek, 4 Aralık eylemine
katılan bir üyemiz adına İSTAHED’in çağrısıyla bu eyleme katıldığı
savunması yapmış ve İdarenin savunmamızı reddetmesi üzerine konuyu
yargıya taşımış bulunmaktayız.
Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
11. Maddesi Dernek Kurma özgürlüğünü içermektedir ve faaliyetlerine
katıldığı için üyelerine ceza verilmesi AİHS’nin 11. Maddesine de
aykırıdır.

Örgütlenme hakkının savunulması açısından bir milat taşı
olabilecek bu davanın tüm Aile Hekimliği camiası ve tüm Kamu Örgütleri
için hayırlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü