Danıştay
15. Dairesinin 2013 / 2799 Esas ve 2014 / 3695 Karar sayılı 14.05.2014 tarihli
kararı ile iptal edilen

“21.07.2010
tarih ve 27646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara
Dair Tebliğin 3. maddesinin 3. fıkrası gereği şimdiye dek ödediğimiz ZMSS poliçe
bedellerinin yarısını talep ediyoruz. Bildiğiniz üzere
2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca mahkeme kararları
derhal uygulanır.

Altta linki bulunan dilekçelerimize ek olarak Sigorta poliçe örneklerinizi ve varsa ödeme makbuzlarımızı
ekliyoruz.

Dilekçeler

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü