ÇALIŞMA PLANINA MÜDAHALE İSTEMİYORUZ!

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
KOMİSYON BAŞVURULARI 2021
Sonraki haber
ÇALIŞMA PLANINA MÜDAHALE ŞİDDET VE KAOS GETİRİYOR!

Aşılama sayılarından da anlaşıldığı üzere Aile Hekimleri aşılamanın öneminin en çok farkında olan hekim grubudur. Aile hekimlerinin aşılamadaki sayısı zaten açık ara öndeyken , bir süredir MHRS cetvelimize bilgimiz dışında , bize haber verilmeden , diğer bebek aşılama , gebe kontrol ve poliklinik muayenelerimizle çakışacak şekilde farklı farklı saatlere randevu açılmaktadır.

Bu randevular açılırken bize danışılmadığı için izinde olan, raporlu olan, süt izninde olan veya çalışma saatlerine göre kurum dışı mesaide olan yani o anda kendisi ve aile sağlığı çalışanı aile sağlığı merkezinde olmayan birimlere de randevu verilmektedir.Yapılan her girişimsel işlemin beraberinde sorumluluk getirdiği açık olmakla beraber Aile Hekimliği Kanunu gereği de aile hekimliği sisteminde kişiler kendi birimlerine kesin kayıtlı olan kişilere hizmet vermekle mükelleftir. Özellikle süt izni ve kurum dışı mesai saatinde bu birimlere vekalet edecek kişiler olmaması nedeniyle bakanlık tarafından açılan randevular sonucu bu kişiler aşı olamadan geri dönmek durumunda kalmaktadır.

Yine bu konuda yaşanan bir diğer sıkıntımız, Aile Hekimliği sisteminde aynı il içerisinde bir aile hekimine kayıtlı olan kişinin misafir hasta şartlarını taşımamasına rağmen aşı randevusunu tüm aile hekimlerinden alabilmesi Aile hekimliği Kanununa alenen aykırılık teşkil etmekte ve kişilerin kendi hastalarının alabileceği randevuların dolmasına sebebiyet vermektedir.

Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10.maddesinde de “Mesai saatleri ve günleri , çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır” der. İlgili maddede de açıkça belirtildiği üzere çalışma şartlarının yerine göre aile hekimi tarafından muayene , bebek-çocuk aşı ve izlem, gebe izlem randevularını onaylı mesai çizelgesine göre hazırlanıp bakanlık veri tabanına gönderilmektedir. Ancak yapılan müdahaleler bu iş akışını bozmakta ve Covid aşısı dışında yapılan koruyucu sağlık hizmetlerine ve poliklinik hizmetlerinde ciddi aksamalara sebebiyet vermektedir.

Bunun yanında aynı saatte verilen 10 larca aşı randevusu yanlış kişiye yanlış aşı uygulanması başta olmak üzere ciddi yanlış uygulamaları da beraberinde getirebilecektir. Bu durum aile hekimliği çalışanlarının malpraktis davalarına maruz kalmasına da sebebiyet verecektir. Yine mevcut durum hekimliğin genel ilkesi “önce zarar verme ” ilkesini de uygulanamaz kılmaktadır. Bu uygulama son günlerde en sıkıntılı meselemiz olan “sağlık çalışanlarına sözel/fiziki şiddet” olarak bizlere yansımaktadır/yansıyacaktır.

En hızlı ve en etkin aşılama ancak planlı ve programlı yapılabilir. Bakanlığımızın merkezden yapılan bu müdahaleyi ivedilikle durdurmasını talep ediyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü