Boş Birimlerin Cari Giderinin Tamamının Ödenmesi Hakkında

Aile
Sağlığı Merkezlerinde çeşitli nedenlerle birimlerin boşalması sonucu aile
hekimlerine görevlendirme yapılmakta ve bu dönemlerle ilgili ASM masraflarında
sıkıntılar çıkmaktadır.

Müdürlükler herhangi bir hukuki dayanağı olmamasına
rağmen fatura karşılığı ödeme yapma yoluna gitmekte ve hekimler için maddi
kayıplar meydana gelmektedir.

İSTAHED olarak Cari Gider ödemelerinin tamamının
herhangi bir belge, fatura istemeden vekaleti alan hekime ödenmesi için açtığımız
davayı kazanmıştık. Bununla ilgili talep dilekçesi ve mahkeme kararı ektedir.

Bu
durumda bulunan arkadaşlarımızın ilgili dilekçeyle talepte bulunmalarını ve
dilekçeye cevap verilmemesi ya da olumsuz cevap verilmesi durumunda, Hukuk
Büromuz aracılığıyla dava açılmasını tavsiye ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi için [email protected] den Hukuk
Komisyonumuzla iletişime geçebilirsiniz.

PAYLAŞ