Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde
mahrumiyetler bölgesinde bir aile hekimi arkadaşımız Halkın Sağlığıyla ilgili
mahrumiyeti azaltmak için acilde hizmet vermekte iken, Kaymakamın eşini muayene
etmek için görev yerini terketmeye çağırılmış ve hekimlik onurunun gereğini
yerine getirerek bu keyfi isteği yerine getirmemiştir. Bunun sonucu olarak
meslektaşımızın sözleşmesi, Valilik ve Sağlık Müdürlüğü tarafından keyfi
nedenlerle feshedilmek istenmektedir.

Aile hekimliği uygulaması
birinci basamak Sağlık Hizmetidir. Halkın sağlığını korumak ve hastalıkların
tedavisini ayrım yapmaksızın gerçekleştirmek en temel öğesidir. İlgili Sağlık
hizmetini yürütmek ve sürekliliğini sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına
Sağlık Bakanlığı’nın ve dolayısıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun en temel
vazifesidir ve varoluş sebebidir. Öncelikle Anayasal görevinizi size
hatırlatıyoruz.
              

        Bizler ise halkın hekimleriyiz
, ailelerimizin hekimleriyiz,
öyle kalacağız.

        Yarattığınız derebeylerinizin ve onların
eşlerinin hekimi olmayacağız.

        Yasa, yönetmelik,  deontoloji tanımaz tutumlarınıza
boyun eğmeyeceğiz.

        Aile hekimlerini her türlü kuruma dolgu
malzemesi yapma isteğinize boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

        Bu denemeniz son olsun
!

        Halkın hekimi olma yolunda,  başta hukuk mücadelesi
olmak üzere her türlü mücadeleyi yaptık, yine
yapacağız.

        Mobbing , baskı ve tehditleriniz bizi
yıldıramayacak.

        Şırnak’taki hekim arkadaşımızın yanındayız, yaptığınız baskının ve vermeye
çalıştığınız cezaların sadece Hekim arkadaşımıza değil, Hekimlik Onuru ve
Bağımsızlığına karşı verildiğinin bilincindeyiz. Siz İLGİLİLERİ biran önce bu
yanlıştan dönmeye ve Adaletin gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü