Değerli meslektaşlarım,


30 Mart tarihinde yaptığımız toplantı ile özveri
ve sevgi ile çalışan meslek şehidimiz Dr.
Ersin Aslan’ın
ölüm yıldönümü olan 17 Nisan 2013’de hem Ersin‘i anmak için hem de sağlıkta
şiddetin çözüm bulması için bir araya gelme kararı aldık. İlk duyurumuzun ardından
öncelikle meslek odamız İTO ile bir araya geldik ve ortak eylem planı
hazırladık. 17 Nisan 2012’de olduğu gibi DERDİMİZİ sokakta anlatmaya karar
verdik.


Bu amaçla kurumsal olarak TTB’ye, Sağlık
Sendikalarına, İstanbul Eczacılar Odasına, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne,
Hemşirelerimizin Derneklerine, HekimDER’e, TAHUD Yönetim Kuruluna, Aile
Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kuruluna, İl Dernek Başkanlarına resmi
davet mektupları gönderdik. Basın mensuplarını davet ettik. Türk Sağlık Sen ve
Genel Sağlık İş maile geri dönüş yaparak tebrik ettiler ve katılacaklarını
bildirdiler. O gün yanımızda oldular. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yunus SÖYLET yurt dışında olacağını fakat tüm Çapa’nın personeli ile beraber
bize ve eylemimize açık olduğunu bildirdi ve ev sahipliğimizi üstlendi.
HekimDER Yönetim Kurulu üyesi ve basın sözcüsü İbrahim ERSOY ile telefonla
konuşuldu ve organizasyonda ellerinden geldiğince yardım edeceklerini
samimiyetle söylediler.


Mail grupları, Tweeter ve Facebook gibi sosyal
ağları kullanarak çağrımızı yaptık. Birçok hekim ve hemşire arkadaşla birebir
görüştük. Facebook’tan etkinlik sayfası oluşturduk. Her aşamada çalışan tüm
sağlık çalışanlarını, hastalarımızı ve idareyi davet ettik. Etkinlik günü
1000’den fazla “orada olacağım, eyleme katılacağım” cevabı aldık. Biz
biliyorduk ki bir kısım arkadaş eyleme  aradaki mesafelerden dolayı sadece
kalben katılacaktı ya da eyleme ASM’de iş bırakarak eşlik edecekti.
Derneğimizin ilk eylemi idi. Valilik onayı, İl
Emniyet onayı ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı. “Biz
yanınızdayız” dediler. Gerçekten de eylem günü her türlü desteği
sağladılar ve trafik düzenlemesini yaptılar.


Eyleme hazırlık aşamasında tişörtler bastırdık;
dövizler (el pankartları) hazırladık; dağıtmak üzere karanfiller aldık.


Büyük bir birliktelik heyecanımız vardı. O
heyecanla 17 Nisan sabahına kadar çalıştık. 17 Nisan’da Çapa’da büyük bir grup
vardı. Hep bir ağızdan “Şiddet sona
ERSİN
” dedik. Ersin’i andık,  şiddetin nedenlerini ortaya koyduk,
her platformda anlattığımız, raporladığımız deklare ettiğimiz çözüm
önerilerimizi sunduk. Canlı yayınlarda Türkiye’ye seslendik. Tüm basın
karşısında DERDİMİZİ haykırdık, ACIMIZI anlattık, ERSİNİMİZİ hatırlattık.
Binlerce kişi idik. Hocalarımız, asistanlar, öğrenciler, aile hekimleri, TSM
hekimleri, hemşireler, hastalarımız, …


Çapa, Cerrahpaşa, Haseki iş bıraktı. Biz iş
bıraktık. Hastalar 1 günlük eylemde mağdur olmadılar fakat DERDİMİZİ anladılar,
ACIMIZI bildiler, ERSİNİMİZİ andılar. Çapa’da eyleme katılamayan büyük bir
çoğunluk ASM’lerinde hasta bakmadılar ama hastalara sabırla DERDİMİZİ, ACIMIZI,
ERSİNİMİZİ anlattılar.Birinci basamak çalışanları olarak
hemşirelerimizle omuz omuza yürüdük. Kalabalıktık. Çok kalabalıktık. Birdik.
Birlik olmuştuk. Tek ses tek yürek “SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” diye
haykırdık. Çapa’dan Cağaloğlu’na yürüdük. Yanımızda bizi alkışlayan
hastalarımız vardı; flamalarımızı taşıyan hastalarımız; ne zorlukta eğitim
aldığımızı bilen annelerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız vardı. Sloganlarımıza,
alkışlarımıza ortak oldular. Karanfillerimizi dağıttık. İl Sağlık Müdürlüğü
önünde saygı duruşu ile eylemi bitirdik.


Bugün, Sağlık Bakanlığı Sağlık Komisyonu
hazırladığı raporu meclise sundu.

Bugün, Türk Tabipler Birliği, Dünya Tabipler Birliğine her sene 17
Nisan’ı “SAĞLIKTA ŞİDDETİ PROTESTO GÜNÜ” olması için teklif götürdü.

Bugün, dün ASM’lere gelip geri dönen hastalarımız başsağlığında bulundu.Eyleme katılan, çağrımıza kulak veren, ERSİN’i
anan, şiddeti kınayan tüm sağlık çalışanlarına TEŞEKKÜRLER.


Bizim davetimize katılan tüm STK’lara TEŞEKKÜRLER.

Yanımızda olan Emniyet Kuvvetlerine TEŞEKKÜRLER.

Bizi kaldırımdan, tramvaydan, hastane pencerelerinden alkışlayan
İstanbul’lulura TEŞEKKÜRLER.


Bizi anlayan, DERDİMİZİ, ACIMIZI paylaşan
ERSİN’İMİZİ anan herkese TEŞEKKÜRLER.


İSTAHED olarak bir kez daha diyoruz ki “Bu
şiddet sona ERSİN”


Dr.Esin ŞENER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü