Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanının yaptığı açıklamaların yayın organlarında yer alması sonrası gelişen süreci yakından takip etmekteyiz.

Yapılan açıklamaların kamuoyuna yansıtıldığı şeklinden çok uzak olduğu çok geçmeden anlaşılmış, aslında mevcut maaşlara yansıyacak herhangi bir iyileştirme olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Ödeme kalemlerinin değiştirilip sadece emekliliğe yansıyacak olan bu değişikliğin “Büyük zam” şeklinde paylaşılmış olması hekimlerin vatandaş gözündeki yerini değersizleştirdiği ortadadır. Bunun yanı sıra aslında yapılacağı iddia edilen bu değişikliğin hastanelerde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından dahi doğru anlaşılmadığını görmek çok üzücüdür. Elbette ki sadece emekliliğe yansıyacak olan bu düzenlemede dahi çalışma hayatında birlikte emek veren her hangi bir grubun kapsam dışı kalması kabul edilemez. Fakat tüm bileşenlerin bunun bir zam değil bir değişiklik olduğunun gerçekliği ile yüzleşmesi gerekmektedir. Bu konu da düzenlemeler yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şimdi gelelim bizlere;
Tüm bu planlamalar ve düzenlemeler içinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının daha en başından beri kapsam dışı kalmış olduğu asla kabul edilemez.

Sağlığın temelini oluşturan aile hekimliğinin çalışanlarının hak mücadelesi sırasında “pandemide grev yapılmaz” denilerek kimi sendikalar tarafından yok sayılması sonrasında bakanlığımız tarafından da ötekileştirildiğini yaşamış bulunmaktayız.

Hal böyle iken oluşan belirsiz ve ötekileştirildiğimiz bu ortamda , kimi sendikaların iş barışını bozacak şekilde yanlış bilgilerle yol aldığı samimiyetsiz kararlara kurumsal olarak destek vermemiz mümkün olmamıştır. Her daim yapılacak olan tüm eylemlerin ayrıştırma yerine birleşme , belirsizlik yerine netlik içermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu neden ile sağlık camiasının bileşenlerini ayrıştırdığını, hedefin ne olduğu belli olmayan kaotik bir ortam yarattığını fark etmemiz destek kararını almamamızda etken olmuştur.

Çalışma hayatında her türlü angaryanın da eklenerek yüzlerce görev tanımı bulunan bizler yıllar içinde kaybettiğimiz gerek özlük haklarımız gerekse maddi kayıplarımız için mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz.

Yapılacak olan değişikliklerin görüşmelerinin ertelenmiş olduğu şu dönemde taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

*Çalışma motivasyonunu bozan , mesleğimizi yaparken huzurlu yapmamamıza engel olan Ceza Yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve çalışma koşullarımızda iyileştirmeler içerecek olan yeni yönetmelik sahada çalışan kişilerin temsileri ile görüşülerek tekrar yazılmalıdır.

*Hak edişlerimiz düzelmelidir. Bunun için 1000 kayıtlı nüfus için ödenen ücret 2 katı oranında ayrıca ücretimizin belirlenmesinde etkili olan kat sayılar en az %20 oranında artırılmalıdır.

*Yapılacak olan bu değişiklikler sonrasında oluşan hak edişlerimizin hepsi emekliliğe yansıyacak şekilde kapsama alınmalıdır.

*Kamu dışı sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tüm bu haklardan aynı şekilde yararlanmalı ve kendilerinin tazminat ve emeklilik haklarını devlet güvencesine alacak kanuni düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

*Kayıtlı nüfuslarımız bizleri herhangi bir hak kaybına uğramadan düşürülmeli ve uygulanması planlanan HYP takiplerinin minimum çarpanı yönergede değil YÖNETMELİKTE “1” olmalıdır.

*Cari gider ödemelerinde yıllar içinde yaşanılan kayıplar karşılanmalı ve bundan sonraki süreçte yapılacak iyileştirmeler “gerçek” enflasyon oranında olmalıdır.

Dün olduğu gibi yarın da her zaman özlük hakları ve maddi haklarımız düzeltilsin, sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet son bulsun diye mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Koşullar ne olursa olsun, pandemide yapılamaz denilse dahi iş barışına zarar vermeden hakkımız olanı adaletli bir şekilde alana dek KORKMAYACAĞIZ, SUSMAYACAĞIZ, DURMAYACAĞIZ!

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

BİRLİĞİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR!

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü