Aynı Dilde, Hep Beraber: BU NÖBET TUTMAZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
Sonraki haber
ACI KAYBIMIZ ! KALP YANGINIMIZ! CANIMIZ!

Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan Acil Nöbetlerini tartışmak, durum değerlendirmesi yapmak ve ortak etkinlik planlamak adına 09/08/2014 tarihinde Taksim Hill Otelde İSTAHED organizatörlüğü ve ev sahipliği ile toplantı düzenlenmiştir.

     Toplantıya İSTAHED, Türk Sağlık Sen, Birlik Dayanışma Sendikası, SES, TAHUD, ASMED ve İTO Temsilcileri iştirak etmiştir. Sağlık Sen toplantıya katılacaklarını beyan etmelerine karşın katılım sağlamamışlardır. Toplantıya davet edilen İSTASED çağrıyı reddetmiştir.
     
Tanışma ve sürecin değerlendirilmesi ve STK’ların etkinliklerinin paylaşımıyla başlamıştır. Katılımcılar;  birçok etkinlik düzenleyen STK’ların daha geniş katılımla bir araya gelmelerinin, ortak mücadele etme bilincine yeni bir başlangıç oluşturduğu vurgusunu yaparak toplantıya katılım sağlamayı önemsediklerini beyan etmişlerdir. Ayrılıkların gündem dışı olduğu birlikteliklerin karalılıkla konuşulduğu toplantıda;

    1- Aile Hekimliği Uygulamasından her geçen gün uzaklaşıldığı, uygulamanın ve sağlık sisteminin tüm yükünün Aile Hekimliği çalışanlarına yıkıldığı süreçte, Aile Hekimliği Uygulamasındaki tüm sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretmek üzere ortak çalıştaylar düzenlenmesine,

 2- Halkın Sağlığına hiçbir katkı sunmayacak (acil) İnat Nöbetlerine karşı her türlü mücadelenin ödünsüz devam ettirilmesine,

3- Acil nöbetlerine direnci kırmak için tehdit unsuru olarak gösterilen 4483 sayılı kanunun tartışılacağı hukuk paneli düzenlenmesine, Eylül ayının ilk haftası Türk Sağlık Sen, SES, Dayanışma Sendikası, TAHUD, İSTAHED ve İTO avukatlarının konuşmacı olacağı ve Tüm sağlık personelinin katılım sağlayacağı panelin İSTAHED koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesine,

     4- 4483 sayılı kanuna istinaden işlem yapılması durumunda; Bu Kanunun nöbetlere gitmeme ile ilişkisi olamayacağı, Bakanlık tarafından böyle bir işlem başlatılmak istendiği takdirde, tüm STK hukuk bürolarının hekim ve hemşirelerin yanında olacağı ve Bölge İdare Mahkemesine başvurarak dava açılmamasına ve davaların reddi için gerekli girişimleri yapmalarına,
5- Her STK’dan bir temsilci ile Aile Hekimliği Uygulamasındaki sorunlar ve çözüm önerilerini sunmak üzere,

– İstanbul Valisi veya Vali Yardımcısı, İl Halk Sağlığı Müdürü ile görüşülmesine,
     –  Sağlık Komisyonu üyesi Milletvekilleri öncelikle hekim milletvekilleri olmak üzere İstanbul milletvekillerinin ziyaret edilmesine

6- Bu nöbet tutmaz direncini kırmak üzere Aile hekimliği çalışanlarına yönelik mobbinge karşı hep bitlikte ve sonuna kadar destek olunmasına,

7- Acil Nöbetlerini izlemek ve kamuoyunu bilgilendirmek ve günlük akışı eksiksiz tespit etmek üzere izleme komitesine tüm Sivil Toplum Kuruluşlarından katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan kararları müteakiben “Aynı sözü daha güçlü söylemek” ve Hep birlikte her birimizin daha güçlü olacağı anlayışımız adına, bu toplantıları Aile hekimliği uygulamasını ve özlük haklarımız engelleyen tüm sıkıntılarımızda en kısa sürede yapmak kararlılığı ile toplantımız sona ermiştir.
Bu nöbet tutmaz…
Bu nöbet tutulamaz….
Kamuoyuna duyurulur………

TOPLANTIYA KATILAN STK’LAR

İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği)   
İstanbul Tabip Odası
Türk Sağlık Sen
Birlik Dayanışma Sendikası
Sağlık Emekçileri Sendikası
TAHUD (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği)
ASMED (Aile Sağlığı Mensupları Derneği )

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü