AHEF Yönetim Kurulu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile İstanbulda görüştü

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
BİR MESLEKTAŞIMIZI DAHA KAYBETTİK!
Sonraki haber
İSTAHED Akademi 28 Kasım da Barbaros Point de

Ahef Yönetim Kurulu’nun randevu talebine olumlu yanıt veren Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanımız Prof. Dr. İrfan Şencan ile 18/11/2015 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeye; Halk Sağlığı Kurumu adına Danışman Dr. Hülya Şirin, İzleme ve Değerlendirme Şube Daire Başkanı Dr. Deniz Çakmak ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Nurhan İnce; Yönetim Kurulumuz adına da Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer ,Dr. Jülide Aksoy, Dr. Yavuz Erden ve Dr. Hacı Yusuf Eryazgan katılmıştır.

Kurum başkanımızla yapılan toplantıda;

Prof. Dr. İrfan Şencan Aile hekimliği sisteminden Aile hekimlerinin de vatandaşların da memnun olduğunu, son 5 yılda 715 hekimin Aile hekimliği uygulamasına dahil olduğunu , Uygulamadaki hekim sayısını arttırarak Aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfusu da 2500 civarında sınırlamayı amaçladıklarından bahseden Şencan, kronik hastalıkların takibi ile ilgili yeni yaklaşımların gerçekleştirileceğini, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibinde de altyapının güçlendirileceğini , performansa dayalı koruyucu hekimlik uygulamalarında vatandaşa da sorumluluk getirilmesi gerektiğini bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek,
Eski kamu sağlık tesislerinin yıkılarak yeni tesisler inşa edileceğini ve tesislerin iyileştirileceğini söyleyen Kurum Başkanımız, Aile Hekimliği 2. aşama uyum eğitiminin güçlendirileceğini ve klinikle beraber yürüyen bir eğitim planladıklarını, teorik eğitimin ise devam edeceğini eğitimlerde sistemdeki Aile hekimi uzmanlarından da faydalanacaklarını , eğitici uzmanlara mali yönden iyileştirmeler yapacaklarını belirtmiştir.
Aşı lojistiğinin Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlanmaya devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Şencan, aşı dolapları hakkındaki çalışmalarının devam ettiğini, kısa vadede ise aşı dağıtımında kullanılacak yeni araçların alımı ile ASM lere daha sık dağıtımın yapılacağını , Toplum Sağlığı merkezlerinin denetim ve bürokratik hizmet veren yapıdan çıkarılıp Toplum sağlığına hizmet veren kurumlar haline getireceklerini, İlçe sağlık müdürlükleri Bürokratik hizmetlerin sunulacağını söylemiştir.
Cumartesi nöbetleri konusunda çalışmalarının olduğunu, nöbetleri aylık 8 saat ek çalışma olarak tanımladıklarını, nöbet şeklinin tartışılarak formatı nın değişebileceğini , bu konuda tüm STK lar ve sahadan katılan Aile hekimleri ile çalıştay planladıklarını her türlü öneriye açık olduklarını saha ile işbirliği içinde olmak istediklerini, sahadan gelen her türlü öneriyi değerlendirdiklerini anlatmıştır.
Görüşmeye katılan Yönetim Kurulu üyelerimiz ise Aile hekimliği Uygulamasının halkın ve Aile hekimlerinin yararına olacak her türlü faaliyette bakanlığımızla her daim işbirliği içerisinde olmak istediklerini , zorunlu ek mesai ve ek mesai ye direnç nedeniyle verilen ihtar puanlarından dolayı meslektaşlarımızın sözleşme feshi ile karşı karşıya olduğunu , Halkımızında teveccüh göstermediği zorunlu mesai uygulamasının kaldırılmasını , ihtiyaç var ise gönüllük esası ile kendi döner sermayesi bulunan belirli merkezlerde veya esnek mesai uygulamasının geliştirilerek Aile hekimleri ve halk tarafından kabul edilinebilir bir yöntemin bulunabileceğini belirterek, kabul görmeyen ek mesai uygulamasından dolayı meslektaşlarımızın sözleşme feshine uğramaması bu sorunun bir an önce çözülmesi ile gerçek işimiz olan koruyucu hekimlik için Bakanlığımızla sürekli diyalog halinde ortak çalışmalar içerisinde olacağımızı, olası bir sözleşme feshi ile sahada bir çok ilde yüksek oranlarda zorunlu ek mesaiye katılmama olduğunu, fesihlerin uygulamanın dinamiklerini bozacağını, sistemde aksamalar oluşturacağını, Ayrıca nöbetlerin aslında çok yüksek oranda gerçek manada 8 saat tutulmadığını, danışıklı denetimlerle sadece cezai yaptırımdan kurtulmak adına çok kısa süreliğine ASM lerin açıldığını fesihler gerçekleşirse aç-kapa yapanlara ödül verileceğini bununda büyük bir adeletsizlik olduğunu ve düzenleme yapılmadan sürdürülecek zorunlu ek mesai uygulamasına AHEF Yönetim Kurulu olarak kurumsal kararımız gereği iştirak edilemeyeceğini bildirmeleri üzerine Kurum Başkanımız Prof. Dr. İrfan Şencan Zorunlu ek mesai ve zorunlu ek mesaiden kaynaklı ihtar ceza puanı konusunda çalışmalarının sürdüğü ve sorunu yasal sınırlar içerisinde çözmeye çalışacaklarını bildirdi.
Mülteci sorunu , performans uygulaması uygulamadaki yöresel farklılıkla konusunda karşılıklı görüşlerin paylaşıldığı ve oldukça verimli geçen toplantı diyalog sürecinin sürdürülmesi kararlılığı ile sona ermiştir.kaynak:ahef.org.tr

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü