Birinci Basamak Sağlık Ordusunun Güçlü Bir Şekilde Savaşa Hazır Hale getirilmesi İçin:

1. Aile Sağlığı Merkezleri bu salgınla savaşta gizli bulaştırıcıların gereksiz ve güvenliksiz başvuru kurumları olduğu için en riskli mekânlar içindedir. Bu riski önleyici önlemlerden hiçbir şekilde taviz verilmemelidir.

2. Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinin bu savaştaki yeri ve görevleri ile ilgili kararlar aile hekimleri temsilcilerinden bağımsız verilmemelidir.

3. İdari kadronun geçmişte de yıpratıcı olan emrivaki tavırlarının böyle bir dönemde kabul edilmesi mümkün değildir. Bu savaşta her konumdaki sağlık çalışanlarının olduğu gibi aile hekimliği çalışanlarının da moral motivasyonunu bozacak tutumlarının kabul edilemeyeceği konusunda bu kadro şiddetle uyarılmalıdır. Bu savaş tüm kadrolarımızla birlikte kazanılacaktır.

4. Aile Hekimliği çalışma düzenleri değiştirilmeli, olağan dönemde bile yıpratıcı olan performans uygulamaları, denetimler sonlandırılmalı, enerjimiz pandemi ile mücadele ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ayrılmalı, birim bazında çalışma sonlandırılarak kolektif mücadelenin gereği kolektif çalışmaya dönülmelidir.

5. Esnek mesai ve gruplandırma terk edilmeli, olabildiğince azami performans asgari enerji uygulaması başlatılmalı, tüm aile sağlığı merkezleri A sınıfı kabul edilmeli.

6. Aile sağlığı merkezlerinin dezenfeksiyon ve kişisel korunma ekipmanları hızla ve yeterli düzeyde karşılanmalıdır. Maske, gözlük, bone, tulum ve yeterince dezenfektan müdürlükçe karşılanmalıdır.

7. Aile Sağlığı Merkezlerinde kapıda “Triaj” uygulaması zorunlu kılınmalı, kapıya en yakın oda izolasyon odası olarak düzenlenmeli, “Triaj” personeli olarak görev yapacak ekiplerin bulaşa karşı güvenli çalışma koşullarını oluşturması için gereken kolaylıklar ve destek sağlanmalıdır.

8. Askerlik raporları hariç tüm sağlık raporları uygulamaları durdurulmalıdır.

9. Kronik hastalıkları olan hastaların ilaçlarının tümü, tıbbi malzemeleri, stripleri raporlarına istinaden eczanelerden karşılanmalı, bununla ilgili reçete uygulaması tamamen sonlandırılmalı. Hastaların bu sebeple sağlık kurumlarını kullanmalarını önlemek adına bu süreçte raporlu ilaçlara dair reçeteler eczanelerce sisteme girilememeli.

10. Kamuda ve özel sektörde 14 günlük izolasyon gereken çalışanlara idari izin verilmeli, özellikle özel sektörün rapor taleplerini önlemek adına bu süreçte özel sektörün bu taleplerine karşı önlem alınmalı.

11. N95, FFP2 ve FFP3 tipi maskelerin reçeteli reçetesiz satışı durdurulup tüm stoklara el konulmalı bunlar sağlık çalışanlarına dağıtılmalıdır.

12. Aile Sağlığı Çalışanı eksiği bulunan birimler için hızla kadro açılmalı, özelden aile sağlığı çalışanı alınabilmesine imkân tanınmalıdır.

13. Tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi özellikle hizmette Covid-19 merkezli çalışmaya bağlı gerginliklerin olabileceği bu dönemde Aile Sağlığı Merkezlerine Güvenlik Görevlisi istihdam edilmelidir.

14. Sağlık Çalışanlarına karşı uygulanan şiddet hızla ve etkili şekilde cezalandırılmalı, kalıcı bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

15. Aile Hekimliğinde mevcut yıllık izin ve sağlık izinleri kuralları tekrar elden geçirilmelidir. Bir çalışanın bu savaşta hastalığı kapması halinde bu meslek hastalığı sayılmalı ve hiçbir şekilde istirahat sırasında gelir kaybına uğramaması için gereken yasal düzenleme yapılmalıdır.

16. Bu süreçte Enfekte olan sağlık çalışanları sahipsiz bırakılmamalıdır. Temaslı meslektaşlarımız ve o kurumdakiler testten geçirilmeli sonuç çıkana kadar yeni hasta kabul edilmemelidir. Temasın riskine göre ilgili sağlık çalışanına tam ücretli idari izin verilmelidir.

17. Tüm sağlık çalışanlarının iş riski en aza indirilmelidir. Covid-19 pozitif vakalar aile hekimlerine bildirilmelidir. Temas olmuşsa takibi yapılmalıdır.

18. İdari izinli sayılacak sağlık kadroları konusunda genişletilme yapılmalı, hastalığa ait komorbidite özellikleri dikkate alınmalıdır.

19. Salgında hedef salgını önlemek olmalıdır. Bununla ilgili bilgi ve tecrübenin birinci basamakta olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.Corona bilim kuruluna saha temsilcileri gözlemci sıfatı ile alınmalı öneriler sunabilmelidir.

20. Tüm sağlık çalışanlarına kendi özgün koşulları sebebi ile, belli sınırlar dahilinde, çalışma biçimlerinde degisiklikler yapma serbestisi tanınmalıdır.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü