Acil Nöbetleri İtiraz İhtarnameleri ve Şerh Metni

Acil nöbetleri kapımızda…

TSM’ler ellerinde önce muafiyet
durumunu bildirme, sonrasında da nöbet listeleri ile karşımıza çıkacak.
29
Nisan’da derdimizi anlatmak için hep beraber Müdürlüğe gidiyoruz.
Ancak bu tebliğler elimize geçtiğinde
neler yapmalıyız?

Bu konuda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı
Hakan UZUN’un güzel bir çalışması var. Ekte, gelen bu listelerin
tebellüğüne düşeceğimiz not ve genelgeye karşın hukuki hakkımızı arayacağımıza
dair bir ihtarname var.

ASE ve AH’lar için ayrı ayrı şerh örnekleri mevcut.
İstanbul’da da arkadaşlarımıza ekteki bu metinleri kullanmalarını
öneriyoruz.

Saygılarımızla

PAYLAŞ