Sevgili Meslektaşlarımız,

Torba yasa ve
genelge ile dayatılan nöbet kararı Anayasaya ve imzaladığımız Aile Hekimliği
hizmet sözleşmesine aykırıdır.
Koruyucu sağlık hizmetlerini yok saymaktır. Emeğe
saygısızlıktır.

Hekim ve hemşire
sağlığına zarar veren bu uygulama er ya da geç toplum sağlığını da
etkileyecektir.

Biz İstanbul Aile
Hekimliği Derneği olarak yapılan bu dayatmaya karşı olduğumuzu bildiriyor, 
İstanbul Tabip Odasının ve Sendikaların yapacağı 29 Nisan eylemini destekliyoruz.

29 Nisan’da Saat 14.00’da bu angaryaya karşı durmak için İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü önünde olacağız.

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü