İSTAHED Duyurusu

Sevgili Meslektaşlarımız,

Torba yasa ve
genelge ile dayatılan nöbet kararı Anayasaya ve imzaladığımız Aile Hekimliği
hizmet sözleşmesine aykırıdır.
Koruyucu sağlık hizmetlerini yok saymaktır. Emeğe
saygısızlıktır.

Hekim ve hemşire
sağlığına zarar veren bu uygulama er ya da geç toplum sağlığını da
etkileyecektir.

Biz İstanbul Aile
Hekimliği Derneği olarak yapılan bu dayatmaya karşı olduğumuzu bildiriyor, 
İstanbul Tabip Odasının ve Sendikaların yapacağı 29 Nisan eylemini destekliyoruz.

29 Nisan’da Saat 14.00’da bu angaryaya karşı durmak için İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğü önünde olacağız.

İSTAHED Yönetim Kurulu

PAYLAŞ