2 SENE ÖNCE: NELER ÖNERDİK, NELER OLDU…

 

İki sene önce, İstanbul'da Aile Hekimliği Uygulaması başlayalı henüz bir buçuk ay olmuş ama Temmuz 2010'da yerlerini seçen Aile Hekimleri 2 ay içinde her türden ayrılık ve gayrılığı bir kenara koyup Aile Hekimliğinin ülkemizde çağdaş bir biçimde uygulanması şiarıyla yola çıkıp dernekleşti. Derneğin adı İSTAHED oldu. Sadece İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve hareket getirdi.

İşte tam iki sene önce İSTAHED'in kurucuları  yönetmelikleri, genelgeleri ve 5 yıldır süren pilot uygulamadaki deneyimleri tüm ayrıntıları ile inceleyerek Sağlık Bakanımız Dr. Recep Akdağ'a yine Aile Hekimleriyle yapılan kapsamlı bir anket ile birlikte sunulmak üzere bir rapor hazırladı . Bakanlıktan alınan randevuyu müteakip 19 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulumuz, kurucu üyemiz ve Tahud'u da temsilen Dr. Rıdvan Şahin, kurucu üyemiz ve bilişim grubumuzdan Dr. Can Akduman, Sanal ASMleri temsilen de Dr. Atilla Kurtuluş olmak üzere 8 kişilik bir ekip ile gittik.

Toplantıda İSTAHED hayallerini ortaya koydu.2 yıl önceki hayalimiz neydi? Hayal ettiklerimizden neleri gerçekleştirildiğine tanık olduk? Bugünlerde değişimleri heyecanla konuşulan başlıkları gündeme kim getirdi? İSTAHED.

Sınıflandırmaya göre yapılan  Cari Gider Ödemesinin Aile Hekimliğine yeni başlanan illerde sınıflandırmaya bakılmaksızın en üst düzeyden 6 ay ile sınırlandırılmasının “İstanbul Toplantılarında” verilen sözler gibi olmadığını, bu sürenin 1 yıla çıkarılmasını talep ettik; 10 aya uzatıldı.

Ücretlerimizi ayın 25lerine doğru alabilmeye başlamıştık. Bu sürenin makul bir süreye çekilmesini, zaten hesaplanmaya ihtiyacı olmayan Cari Gider Ödemelerinin de ayın başında ödenmesini talep ettik. Mali şubemizin ivedilikle yapılandırılması gerekmektedir. Takviye yapılması gerekir dedik. Bu TALEBİMİZE DE KULAK VERİLMİŞ Kİ ÖDEMELERDE SORUN KALMAMIŞ: Ücretler artık ayın 15'inde hesaplarımızda oluyor.

Bilişim grubumuzun hazırladığı rapora göre, Aile Hekimlerinin Medulla sistemi ile bağlantıda olması kişilerin kronik kullandığı ilaçları, ilaçların bitim tarihini, hastanelerde yapılan muayenenin sonuçlarını bize gösterir ki bu da kişi hakkında daha net bilgi sahibi olmamızı sağlar denildi. İSTAHED Medulla erişimi İSTEDİ. Bir buçuk sene sonra da olsa kabul gördü.

Yine bilişim grubumuzun hazırladığı rapora göre, AHBS sisteminde kullanılan ilaç listeleri, SGK provizyon sistemindeki güncel ilaç bilgileri ile senkronize edilebilirse bilgisayarlarımızdaki listelerin daha güncel olmasını sağlayacaktır ve piyasadan kaldırılmış ürünlerin ve formlarının listelerde görülmesini engelleyecektir dedik. İSTAHED'İN BİR BAŞKA TALEBİ DE AKLA YAKIN BULUNMUŞ, KABUL GÖRMÜŞ. Bugün karmakarışık ilaç listelerinden kurtulmuşsak, Medulla erişimiyle hastalarımızın rapor ve kullandığı ilaçlara birkaç saniyede erişebiliyorsak, bunu bilişim grubumuzun ve Dr. Can Akduman'ın uzak görüşlülüğüne de borçluyuz.

Yine Aile hekimlerinin popüler gündemi Cari Giderlerin hakkaniyetli dağılımı konusu bizim o zaman da öncelikli endişelerimiz içindeydi. Önerimiz aynen şöyle idi;

“Bu standartların oluşturulmasında ilgili derneklerin görüşü ve uzlaşısı aranmalıdır. Örneğin, sınıflamada B1, B2, C1, C2 gibi ara sınıflandırmalar yapılarak,

ya da

ASM'nin niteliğini arttırabilecek her özelliğe belirli bir puan verilerek, 0–44 puan Baz Grup, 45–54 Puan D Grubu, 55–69 Puan C Grubu, 70- 84 Puan B Grubu 85 Puan ve üzeri de A grubu olarak düzenlenebilir. Böylece birçok bakımdan iyi özelliklere sahip bir ASM, sadece Ultrasonu yok diye A grubu olma şansını yitirmemiş olur. “

Bu, şimdilerde dillendirilmeye başlanan yeni ödeme yönetmeliğinin ilgili maddesine çok yakın bir önermedir. Tam 2 yıl önce sayın bakanımızın odasındaki randevumuzda dile getirilmiş haklı ve adil bir çözümü isteyen bir taleptir.

Sağlık Bakanlığında Sayın Bakan, Sağlık ve Hukuk Müşavirleri, Aile hekimliği Genel Müdürü ile birlikte İki yıl önce yaptığımız görüşmeyi ve sonuçlarını neden yazdık? Çünkü bizim İSTAHED olarak görevimiz kırıp dökmeden, çağdaş bir anlayışla, bizi dinlemek isteyen, sahadan geri bildirim duymak isteyen her kurum ve kuruluşla görüşmeler yapmak, Aile Hekimliğini hayallerimizdeki noktaya yaklaştırmaktır. Görüşmelerle bir yere varılamaz gibi bakış açılarının sorunları ancak daha kemikleştirmeye yarayacağını düşünüyoruz.

İSTAHED İktidara karşı kurulmuş bir muhalefet değildir ama iktidar da değildir. Çünkü İSTAHED, üyelerinin her türden fikrine saygılı yaklaşan ama politik olmayan, mesleki bir kuruluştur. İSTAHED sadece tüzüğündeki amaçlara yönelik çözümler üretir ve Aile Hekimliğini çağdaş ülkelerdeki düzeye getirmeye niyetli her ADİL DÜŞÜNCEYİ destekler.

 

 

 

 

 

Nur Ata DENİZ

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü