YÜRÜ-YORUM
 
İSTAHED’in sıradışı bir örgüt
olduğunu defalarca ifade etmiştik. Bizi iyi takip eden samimi meslektaşlarım da
görüyorlar ki, bizler elimizdeki imkanları meslektaşlarımız ve mesleğimizin
bekası için seferber etmiş durumdayız. Dolayısı ile bizleri ilgilendiren her
konuya da duyarlılık göstermektedir.

Bakanlıkla diyalog ve görüşmelerimiz olduğu gibi, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile
de görüşmekteyiz. Diğer illerin dernekleri ile görüştüğümüz gibi federasyonla
da görüşmekteyiz. Başı sıkışan bir üyemizle görüştüğümüz gibi TSM başkanları
ile de görüşüyoruz. Sendikalarla görüştüğümüz gibi mesleğimizin bir örgütü olan
İTO ile de görüşüyoruz.

Dolayısıyla 18 Aralık’taki İTO’nun düzenlemiş olduğu yürüyüşe sessiz kalmamız
imkansızdır. İTO ‘nun değerli yöneticileri ile de görüştük ve mesleğimizin
geleceğini masaya yatırdık. Yapılacak yürüyüş ile ilgili çizgileri ortaya
koyduk. Bizler özetle “Aile Hekimliğine EVET uygulamalardaki yanlışlıklara
HAYIR” dedik. Onlar da meslek örgütü olmanın verdigi sorumluluk ile sadece
Aile Hekimliğindeki değil, bütün branşlardaki YANLIŞ uygulamalara HAYIR
diyeceklerini ifade ettiler. Ortak olarak, YANLIŞ olan bütün uygulamalara HAYIR
demeye karar verdik.
Derneğimizin yönetim kurulunda tartıştık ve oy çokluğu ile Taksim’deki yürüyüşe
katılma kararı çıktı. Bize düşen, bu demokratik karara uymaktır.

Aile Hekimliği yapan çok farklı görüşte meslektaşları bünyesinde barındıran
güçlü bir örgüt olarak, üyelerimizin ortak çağrısına kulak vermek zorundayız.
Bizler Aile Hekimliğine karşı olduğumuz için değil, bilakis taraf olduğumuz
hatta onun YANLIŞ uygulamalarla heba edilmemesi için yürüyoruz.
Yanlış anlaşılma olmasın, yayınlamış olduğumuz deklarasyonda geçen sıkıntılar
İstanbul’a has değil tüm Türkiye yi ilgilendiren sıkıntılardır. Yerel sıkıntıları
zaten dernekler bir şekilde sağlik müdürlükleriyle gidermeye çalışmaktadırlar.
En son dernekler çalıştayında, sayın genel müdür yardımcısı Dr.Halil Ekinci
‘nin de desteği ile hızla çözüme kavuşmaya başlamıştır. Nitekim İstanbul’da
müdür yardımcısı sayın Dr. Savaş Başar Kartal bizzat sosyal paylaşım sitemize
katılmak suretiyle veya dernek olarak aradığımızda ve beraber toplantı
yaptığımızda bizzat cevap vererek bir çok sorunumuza çözüm bulmaya
çalışmaktadır. Ancak sistemin yeni olması, aile hekimleri dahil bir çok
kademedeki yöneticilerin de acemilikleri bazı gereksiz sıkıntılara yol açmakta
ve müdahale edilmezse tehlikeli boyutlara ulaşma ihtimali vardır.
Nitekim bazı gidişatlar bizleri aşmaktadır. Ne kadar iyi niyetli, hamiyetperver
veya özverili de olsanız, YANLIŞ gidişatın önüne duramayabiliyorsunuz. Aile
Hekimini, hemşireyi, ASM ‘leri, TSM’leri, İl Saglık Müdürlüklerini, hatta
bakanlığın bürokrasisini aşan meseleler olabiliyor. Bu arada ezilen bizler
oluyoruz.
İşte bu duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek, sesimizi duyurmak ve YANLIŞ
gidişata dikkat çekmek istedik. Siyaset ve politikadan uzak, kişisel ve yerel
yönetimden ziyade, mesleğimizin bekası ile ilgili kaygıları göz önüne sermek
üzere yürüyoruz.
Özetle, bizler Aile Hekimliğini desteklediğimiz için yürüyoruz. Aile Hekimliği
uygulaması akim kalmasın diye yürüyoruz. Uygulamalardaki yanlışlara son
verilsin diye yürüyoruz. Sahada gözlemlediğimiz ve raporlar halinde bakanlığa
arz ettigimiz düzenlemelerin biran evvel hayata geçirilmesi için yürüyoruz.
YANLIŞ bir yerde değil, Aile Hekimliği uygulamalarındaki sıkıntılarımızın
giderilmesi noktasında bizlere destek veren meslek odamızla beraber yürüyoruz.

 
Dr.Turgut ÖZCAN
İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü