Yönetmelik Davalarımız Açıldı

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
TÜM AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA ÇAĞRIMIZDIR !
Sonraki haber
AİLE HEKİMİNDEN YANIT

1- Bilindiği gibi 16 Nisan 2015 günü Resmi Gazetede Aile Hekimliği Ödeme
ve Sözleşme Yönetmeliğinde çeşitli değişikliler getirilen Yönetmelik
yayımlanmıştı. Bu Yönetmeliğin başta Ceza maddeleri olmak üzere
aleyhimize olan maddelerinin Yürürlüğünün Durdurulması sonrasındaysa
İptal edilmesi istemiyle Danıştay nezdinde davamızı açtık.

2- 11
Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkındaki Yönetmeliğin aleyhimize olabilecek maddelerinin Yürürlüğünün durdurulması ve sonrasında iptali için dava açıldı.

3- 27 Mart 2015 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ve
Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair
Yönetmeliğin Aile Hekimlerine gerçek görevleri dışında Angarya
mahiyetinde görevler verilmesine neden olabilecek maddelerin
yürürlüğünün durdurulması ve sonrasında iptali için davamız açıldı.

Her 3 davamızın da lehimize sonuçlanmasını umuyor, geç gelecek Adaletin
adalet olmadığını hatırlatıyor, tüm aile hekimliği camiası için sonucun
hayırlı olmasını diliyoruz.

Mücadelemiz devam edecektir.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü