YÖNETİM KURULUMUZ TOPLANDI&SÜRESİZ İŞ BIRAKACAĞIZ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Doktora hakarete 6 ay hapis
Sonraki haber
TERÖRÜ VE TERÖRE DESTEK VERENLERİ LANETLİYORUZ;KINIYORUZ….

Değerli Meslektaşlarımız…


                Yönetim
Kurulumuz 25/08/2015 tarihinde olağan toplantımızı gerçekleştirmiştir.
Toplantıda ;
İSTAHED Yönetim Kurulu olarak Aile hekimliği uygulamasının sürdürebilirliği ve
Aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarının korunması konusundaki İSTAHED
tavrının ödün verilmeksizin sürdürülmesine.
Bu bağlamda ;

  Aile hekimliği uygulamasına sahip
çıkmak için,
             Emeğin
değersizleştirilmesi provasına dur demek için ,
             Cumartesi zorunlu ek mesaisine direnen  meslektaşlarımıza , Acil nöbeti ve/veya
Cumartesi zorunlu  ek mesai gerekçe
gösterilerek verilecek ceza puanları sonucu sözleşme feshi gerçekleştirilmesi
durumunda: SÜRESİZ İŞ BIRAKILMASINA ve Süresiz iş bırakma kararımızı
yaygınlaştırmak üzere tüm Sivil Toplum kuruluşlarına çağrı yapılmasına karar
verilmiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü