Yine “Alt Tarafı Bir İmza” Raporu Talebi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Seçimli Olağan Genel Kurul Yapıldı
Sonraki haber
Dikkat! Hızla Artıyor: Kızamık

İSM’nin 12.06.2023 tarihli aile hekimlerine gönderilen yazısında “bazı hacı adaylarının el parmaklarının eksik veya fazla olmasının yanı sıra parmaklarının muhtelif nedenlerle deformasyona uğraması sebebiyle tarama işlemi yapılamadığı, bunun yerine mevcut durumun doktor raporu ile belgelenerek” aile hekimlerine tek hekim raporu düzenleyin denmektedir. El ya da el parmaklarının yokluk ya da eksikliği raporlanması gerekmeyecek; tıp eğitimi almamış herhangi gözleri gören birinin yapabileceği bir tespittir. Deformasyona uğramış parmaktan parmak izi almak ise gerekli teçhizat gerektirir, parmak izi muayenesi bir bilirkişilik hizmetidir. Sadece adli tıp uzmanları tarafından yapılabilir.

Her türlü sorunu aile hekiminden “tek hekim raporu” şeklinde çözmeye çalışan; olayın bilimsel tarafını tamamen görmezden gelen bürokrasiyi kınıyoruz. Bilimsel zemine oturmayan, birinci basamakta yapamayacağımız muayene ve tetkikleri gerektiren her türlü işlemi de sevk edeceğimizi bir kere daha deklare ediyoruz.

Yöneticilerimizi de artan kızamık vakaları ve aşılama ile ilgilenmeye; tamamen angarya ve tespiti tarafımızca imkansız işlerden çok temel halk sağlığı sorunları üzerine kafa yormaya davet ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü