Yeni yayınlanan yönetmeliğe ilişkin değerlendirmemiz

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Baş Sağlığı
Sonraki haber
Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

Değerli meslektaşlarımız, bildiğiniz gibi 16 Mayıs 2017 tarihinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğimiz bir defa daha değiştirilmiştir, Bizler de değişiklikleri anlaşılır bir dille yazıya dökmek istiyoruz. Yapılan Yönetmelik değişikliğe göre;

1- Kişiler, Aile hekimini elektronik ortamda değiştirebilecek. Bu maddenin nasıl işletileceğine dair hiç bir ayrıntı belli değildir. Bu konuda bölgesel uzaklık dikkate alınmamış, nüfus sınırlaması konmamış ve hekim onayı da istenmemiştir. Muhtemelen bir yazı ile bunun ayrıntıları yazılacaktır ama bunun e-devlet uygulamasına yansıması nasıl olacağı bilinmemektedir. Şiddet olayı yaşanması durumunda Beyaz kod nedeniyle hastaların kaydı başka Aile Sağlığı Merkezine alınırken, yeni durumda ilgili kişi aynı ASM'den başka birime hatta sistemden engel konulmazsa bir süre sonra şiddet uyguladığı hekimin olduğu birime kendini atayabilecektir. Daha yenidoğan kayıtlarımızı bile kendi üzerimize alamıyorken bu tür bir kayıt yöntemine geçmenin bizler için olumlu bir tarafı yoktur.. Vatandaş memnuniyeti öne çıkarılarak, hekim inisiyatifi ve sahanın gerçekleri bir kez daha gözardı edilmiştir.
2- Bir yerleştirme işlemi neticesinde, boş kalan aile hekimlikleri iller arası yerleştirmeye açılacak ve yılda asgari üç kez bu işlem tekrarlanabilecektir. Daha öncesinde iki yerleştirme işleminde boş kalan birimler iller arası kuraya dahil edilmekteydi.
3- İhtiyaç hali nöbetleri aynen kalmış ve nöbet kriterlerini belirleme yetkisi Bakan Onayı yerine, Kurum Başkanlığına devredilmiştir. Bu durum yeni bir nöbet görevi verilmesi anlamı taşımamaktadır.
4- Boş Aile Hekimliği Birimlerine hekimler Mecburi Hizmet kurası ile yerleştirilebilecektir. Bu konuda ilk başlayış birimin bulunduğu Toplum Sağlığı Merkezi'ne yapılacak, ertesi gün Aile Hekimliği Biriminde göreve başlayış yapılacaktır.
5- Daha önce Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Müdürlükleri'nden 3500 kişiye bir AHB olacak şekilde planlama ve düzenleme yapılmasını isterken yeni yönetmelikle bu rakam 2000 kişiye bir AHB olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliğin aldığımız ücretle veya kayıtlı nufüs sayısındaki üst sınırla bir ilgisi bulunmamaktadır. Gelecekte hasta kayıt sayıları 2000'lere indirilse bile katsayılar yükseltilerek 4000 kişiye yapılan ödeme talebimizden vazgeçmemiz, ücret kaybını da kabul etmemiz mümkün değildir.
6- Reel açıdan,cari giderlerimiz son altı yılda azalmasına rağmen Hekimlere yeni mali yükler getirilmiş, 3 birimden fazla AHB birimi olan ve C, B, A grupları için Kamera Sistemi, tüm ASM'ler için bir adet Spirometre veya Peakflowmeter, ayrıca C ve D grupları için daha önce istenmeyen Elektronik Sıra Takip Sistemi zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğe göre bu yükümlülüklerin 01/09/2017 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.
7- Aile Sağlığı Merkezlerinin öncelikle kurum tarafından yapılan veya kiralanan binalarda hizmet vermesi istenmektedir. Bu konuda kamu otoritesinin görevini yerine getirip çağdaş standartlarda Aile Sağlığı Merkezleri tefriş etmesi ve bina standartizasyonu sağlaması gerekmektedir.
8- A grubunda istenen 14 metrekarelik şart kaldırılmış tüm gruplar için odalar 10 metrekare olarak belirlenmiştir. Gruplandırma kriterlerinde Aşılama Ve Bebek İzlem, Gebe İzlem ve Müdahale odalarında üç hekim başına bir oda şartı dört hekim başına bir oda olarak değiştirilmiştir. Böylece gruplandırma kriterleri yumuşatılmış aynı zamanda dokuz aydır İstanbul ve diğer illerimizde doldurulamayan boş kontenjanların, yerleşik Aile Sağlığı Merkezlerinde açılacak birimler ile seçilmesinin de önü açılmıştır.
9- Rahim içi araç (RİA) uygulaması gruplandırma kriterlerinden çıkartılmıştır.
10- Bütün grup kriterlerinde, Bebek dostu AHB belgesi zorunlu olmuştur.

Sağlık Bakanlığımız başta esas muhattapları olan Aile Hekimliği Dernekleri ve Federasyonumuz olmak üzere ilgili STK'ların istek ve önerilerini dikkate almamış, sahadan kopuk halkın sağlığı için birinci basamakta olması gerekmeyen bazı uygulamaları zorunlu tutmuştur. Bu şekilde yapılan değişikliklerin daha öncekiler gibi kadük kalacağını, sahanın desteği alınarak, işbirliği ve ortak akıl ile yapılacak düzenlemelerin yarar sağlayacağını bir defa daha Sağlık Bakanlığımıza hatırlatıyoruz.
Gündemdeki bir diğer konu olan Aile Hekimliği çalışanlarının İZİN HAKLARI ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı sonrası, haklarımızı güvenceye alan kanun maddeleri çıkartılması gerekirken Bakanlığımız geçici yönetmelik maddeleriyle durumu idare etmeye çalışmış, Danıştay kararı sonrası ivedilikle 5258 sayılı Kanunumuzda izinlerle ilgili düzenleme yapılma zorunluluğu doğmuştur. Yönetmelikle düzenleme bile mümkün değilken hiçbir hukuki geçerliliği olmayan bir Bakanlık yazısıyla kazanılmış haklarımız bile geriye götürülmeye çalışılmaktadır. Bizim talebimiz vekalet sistemi gibi ucube bir sistemin olmadığı çalışanların Anayasal ücretli izin haklarının güvence altına alındığı bir kanuni düzenleme yapılmasıdır.

İSTAHED olarak hiçbir kazanımımızın geriye götürülmesini kabul ETMEYECEĞİZ. Gerekli hukuki girişimleri Avukatlarımız başlatmıştır.

Meslektaşlarımız ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü