YENİ DÜZENLEMELER İLE İSTANBUL AİLE HEKİMLERİNİ BEKLEYENLER

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
GRUPLANDIRMADAN DÜŞÜRÜLME DAVASINI KAZANDIK
Sonraki haber
Bakırköy İlçe Toplantısı

BAKANLIK İSTANBULDA 2 MİLYON KİŞİ İÇİN AİLE HEKİMLERİNE ÜCRET ÖDEMEYECEK!!!

 Sağlık bakanlığı yayınlamaya hazırlandığı yeni yönetmelik ile aile hekimlerine;
4000 nüfus olan ödeme üst sınırını 3500 nüfusa indirmektedir. İstanbul’da ise
 ortalamalar yıllardır 4000 lerin üstünde ve yeni düzenleme ile 2 milyon kişiye
aile hekimlerinin ücretsiz olarak bakması istenecek.

İstanbul da aile hekimliğine geçilen 2010 yılından beri aile hekimleri hep yüksek
nüfuslarla hizmet verdi, Sisteme geçerken bizlere hep aile hekimi başına düşen nüfusun
azaltılacağı ve gerçekten işimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok zaman
ayıracağımız söylendi.

Bizler, idarenin yapmış olduğu beyanatları ve vermiş olduğu sözleri yerine getirmesini ve yeni
 birimlerin açılmasını, nüfusların düşürülmesini, iş yükünün düştüğü ve kaliteli hizmet verilecek
 şartların oluşmasını beklerken, idare yeni birim açmak bir yana zaten yüksek olan kayıtlı nüfusumuzu
arttırmaya devam etti.   İstanbul’da nüfus 4000 lerden aşağı düşürülemedi, hatta bazı ilçelerde
(Esenyurt,Pendik gibi) aile hekimine düşen ortalama nüfus 4700-5000 sayısına dayandı.
Bütün bu artan nüfus karşısında ise çözüm olarak birim üretmesi gereken idare görevini yerine getirmedi,
artan kayıtlı nüfusa rağmen biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları yıllardır
fedakarca çalışarak görevimizi yapmaya çalıştık.

2017 yılı itibariyle İstanbul da aile hekimine düşen nüfus hala 4000 lerde ve hala
 kayıtlı nüfus sayısını düşürecek yeni birimler açılmış değil. Ancak Aile hekimlerine
 ve Aile sağlığı çalışanlarına ödemede tavan nüfus sayısı 3500 e düşürülüyor,
bu İstanbul’da 2 milyon kişi için aile hekimlerine ücret ödememek anlamı taşımaktadır.
Yani aile hekimleri İstanbul’da 2 milyon kişinin muayenelerini, tedavilerini, aşılarını,
izlemlerini yapacak ancak bunlardan vermiş olduğu hizmet karşılığı ücreti alamayacaktır.
Amaç nedir? Kaliteyi arttırmak ise, hasta sayısı gerçekte düşmüyor,aynı kalıyor ya da artıyor,
ücrette kesintiye gitmek amaçlanıyorsa tam da yapılması gereken yapılıyor,hem ücret kesintisi
hem de  kimi hizmetlere performans eklenerek Aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanları cezalandırılıyor.
Yıllardır nüfusların düşmemesinin nedeni,uygulamanın devamı için en çok fedakarlık yapanlar olarak
bizler değiliz,uygulamaya daha fazla sahip çıkması ve geliştirmesi gereken idaredir.
Eğer birisi cezalandırılacak ise,cezayı öncelikle idare kendisine kesmelidir.

Biran önce bu yanlıştan dönülmeli, aile hekimlerinin nüfusunun azaltılması için bakanlığımız
yeni birimlerin olduğu aile sağlığı merkezileri yapmalı ve bu birimlere aile hekimleri yerleştirmelidir.

Aile hekimliğinin yıllardır uygulandığı ülkelerde olduğu gibi, önerimiz bir an önce yeni
binalar ve birimler oluşturulması, ardından ise aile hekimlerine kayıtlı nüfus sayısının
katsayılarda gerekli düzenleme yapılmak sureti ile ücret kaybı yaşanmadan
2500 kayıtlı kişi sayısına düşürülmesidir.

Kaliteli hizmet, kaliteli koruyucu sağlık hizmetleri, kaliteli erken teşhis,
kaliteli kronik hastalık takibi,kaliteli bir birinci basamak hizmeti için
hasta sayılarının düşürülmesi gerekmektedir.

Aile hekimlerinin ücret kaybı yaşamayacağı konusunda bizlere söz veren
sayın sağlık bakanımızı, müsteşarımızı, müsteşar yardımcımızı, kurum başkanımızı
verdikleri sözleri hatırlamaya davet ediyoruz.

Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanı Ebe /Hemşire/Att ler milletimize kaliteli
 bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz,huzurlu ve dinç bir zihin ile,adil muamele
görmüş olarak ve sağlıkta şiddetin unsurlarından uzaklaşmış bir şekilde,
tıpkı Milletimizde sağlamış olduğumuz yüksek memnuniyette olduğu gibi
biz de yüksek  memnuniyette hizmet sunmak istiyoruz..

Ücret kesintisi sağlamak için değil,gerçekten kaliteli sağlık hizmeti sunulması için
 nüfusların düşürülmesine yönelik adil çözümler bekliyoruz.

Bakanlığımızdan beklentimiz sadece budur…

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü