YENİ ÇIKAN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ŞİDDETİ KINIYOR VE MALTEPEYE BEKLİYORUZ
Sonraki haber
İSTAHED BAŞKANINDAN ŞİDDETE İSYAN

YENİ ÇIKAN
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

 

25 Ocak 2013
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliğinin  bazı maddelerinin  iptali için, Danıştay’da İSTAHED adına dava
açtık. 

Uzun bir
çalışmanın sonucunda İstahed Hukuk Komisyonu olarak; kanun hükümlerine
aykırılık tespit ettiğimiz, maddelere odaklanıp aile hekimliği sistemiyle
bağdaşmayan ve aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtlayan maddeler üzerinden
kazanım elde etmeyi amaçladık.

 

Söz konusu
davamız ile;

 

Herhangi bir
kanuni dayanağı olmayan ve iş karşılığı ücreti tanımlanmamış olan ”yerinde
sağlık hizmetlerinin” kaldırılmasını,

 

Belirsizlik
içeren ”periyodik sağlık muayenesi yapmak” görevinin aile hekimlerine yük
olmamasını,

 

Gezici
sağlık hizmeti sırasında yolda geçen sürenin hizmet süresinden sayılmamasının
iptalini,

 

Gezici
sağlık hizmeti sırasında tek birimli ASM’lerin açık bırakılması ile ilgili
hükmün iptalini,

 

Aile hekimi
çalışma planının hazırlanmasının tamamen müdürlük inisiyatifine bırakılmasının
önlenmesini,

 

Adli
nöbetlerin iptalini,

 

Hastane
bulunmayan yerlerde ve entegre sağlık merkezinde çalışan aile hekimlerine veya
aile sağlığı elemanlarına aktif veya icap şeklinde tutturulan nöbetlerin
iptalini,

 

İkinci aşama
uyum eğitimleri (AHUZEM) için başarı kriteri getirilmesinin iptalini,

 

Bazı
kurumların bizim emek vererek oluşturduğumuz ASM’lerimizi, bizim iznimiz
olmadan Eğitim ASM olarak kullanmalarının önlenmesini,

 

Yine
yıllardır yaptığımız hizmetlerimizin karşılığı olan hizmet puanlarımızla
yerleşmeyi beklediğimiz birimlerin herhangi bir hakkaniyet kıstası
gözetilmeksizin Eğitim Kurumlarına haksız bir şekilde verilmesinin önlenmesini,

 

Eğitim
Araştırma Hastaneleri ve Üniversitelerin ASM’de boşalan birimlere idari ve mali
hiçbir kriter belli değilken ve kiracı konumunda bulunan aile hekimlerinin
onayı olmaksızın yerleşmelerinin önlenmesini,

 

Tetkik sarf
ve malzeme giderleri, cari gider ödemesi gibi tarafımıza ödenmesi
gerekirken,her türlü karar alıcı merci olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinin
gösterilmesini ve bu konuda aile hekimlerine söz hakkı tanınmamasının önlenmesi
amaçladık.

 

Esnek mesai
vb. gruplandırma kriterleri konusunda mağdur olanlar adına bireysel dava açmaya
karar verilmiştir.

 

İSTAHED HUKUK KOMİSYONU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü