Görev Tebliği Yapılmadan Ceza Verilemez.

Cumartesi Nöbetleriyle ilgili yedek nöbetçi olan iki hekim arkadaşımıza
“Mesai dışı hizmet ve/veya Nöbete mazeretsiz gelmemek” fiilini işlediği
gerekçesiyle verilen 20 ihtar puanının iptali için açtığımız iki davayı
daha kazandık.

Söz konusu dosyalarda Asıl Nöbetçilerin Cumartesi Nöbet günü göreve icabet
etmedikleri yedek olan nöbetçilerin telefonla aranması, telefonla ulaşamayınca
tutanak tutulması sonucu nöbet görevine gelmedikleri iddia edilmiş ve her iki
hekime de 20 ihtar puanı verilmişti. İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2016/1145 Esas
ve 2016/2176 Karar nolu, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2016/414 Esas ve 2016/1992
Karar Nolu kararlarında usülüne uygun bir görev tebligatı yapılmadığı, bu yüzden
Nöbet görevine icabet edilmediği fiilinden bahsedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Kararlar Bölge İdare Mahkemesinin onayı ardından kesinleşecektir.

Daha önce de İSTAHED olarak ifade ettiğimiz gibi, telefonla görev tebliği hukuki değildir.
Telefonun açılmaması veya ilgili kişiye ulaşılamaması göreve icabet etmediği anlamına
gelmemektedir ve bu iddia ile ilgili arkadaşlarımıza ceza verilemez. Kararların
Aile Hekimlerimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz, başta Avukatlarımız olmak üzere
Hukuk Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Müdürlüğümüze de bu tarz yanlış uygulamalar
 yaparak Çalışanlarını mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz.
Birliğimiz en büyük gücümüzdür.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü