Yaşadığımız bu COVİD-19 salgını döneminde alınan önlemler kapsamında bildiğiniz üzere 65 yaş üstü olanlar, gebeler ve kronik hastalığı olanlara idari izin hakkı verilmiş sonrasında da 65 yaş üstü olanlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gebelere ve kronik hastalığı olanlara verilen ve hala devam eden idari izin hakkı sadece kamu personellerini kapsamaktadır. Özel sektörde çalışanların bu durumda ne yapacakları ile ilgili bir düzenleme halihazırda yapılmamış olup tamamen işverenin insiyatifine bırakılmıştır.

İşverenlerin bu dönemde İŞ-KUR dan “kısa çalışma ödeneği” talep etme hakları bulunmaktadır. Kısa çalışma ödeneği; işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu. Meclis’te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020’e kadar geçerli olacak.

İşverenlerin de bu salgın döneminde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerekmekte olup mevcut yasal haklarını kullanmak yerine riskli grupta olan çalışanlarına rapor almaları yönünde baskı kurmaları yasal olmadığı gibi gayri ahlaki bir davranıştır.

Yurtdışından gelip 14 gün karantinaya alınması gereken veya Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temas edip AHBS de vaka temaslı takip listemize düşen kişilere Z03.8 veya Z03.9 ICD kodları ile 14 güne kadar rapor verilebilmektedir. Bu kişiler haricinde hiç kimseye bu tanılarla rapor verilmesi söz konusu değildir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü