ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ

2 Ulusal Alzheimer Kongresi

“Aile Hekimliği Pratiğinde
Demans: Tanı, Bakım ve Yönetim” Kursu

17 Mart 2012 CUMARTESİ

Askeri Müze – Şişli – İstanbul

08:30 – 18:30


Aile Hekimliği Pratiğinde Demans: Tanı,
Bakım ve Yönetim Kursu


Düzenleyenler: Türkiye Alzheimer
Derneği
Akademik Geriatri Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
İstanbul Aile Hekimliği Derneği

8:00 KAYIT

8:30 AÇILIŞ

Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Dr. Mustafa CANKURTARAN, Dr. Okay BAŞAK

OTURUM 1

Oturum Başkanları:

Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Dr. Okay BAŞAK

09:00-09:30 Demans sendromu nedir? Nasıl
tanıyalım?,
Dr. Türker ŞAHİNER

09:30-10:00 Alzheimer Hastalığı klinik
bulguları nedir?,
Dr. İsmet MELEK

10:00-10:30 Demans ayırıcı tanısı pratik
olarak nasıl yapılmalı?,
Dr. Başar BİLGİ

OTURUM 2

Oturum Başkanları:

Dr. Mustafa CANKURTARAN
Dr. Turgut ÖZCAN

11:00-11:30 Demans teşhisinde kullanılan pratik
testler
,

PAYLAŞ