Bizlerin “Angarya ve Fazla Mesai” Bakanlığın ise “Zorunlu Nöbet” diyerek tariflediği ve kanuna da koyduğu ama akılcı ve bilimsel hiçbir mantığa oturtamadığımız ve kabullenemediğimiz uygulama bugün itibarı ile kanunda yapılan değişiklik ile kaldırılmıştır.
    Önce hastane nöbetleri sonra ASM nöbetleri en sonda HASAM nöbetlerine evrilen süreç aile hekimliği sistemi için bir kayıptır.
Bu süreçte yolda bizimle birlikte olan tüm STK lara ve Aile hekimliği çalışanlarına başta olmak üzere , direnerek geldiğimiz bu noktada direk pay sahibi olanların yanında süreç içinde gerek fikren gerek fiilen “Angarya” ya karşı duruş sergileyen tüm çalışanlara teşekkür ederiz.
     Ülke tarihinin belki de en uzun soluklu “angarya direnişi”ni hayata geçirdik. Gün oldu yollara düştük gün oldu meydanlara çıktık, gün oldu “ti ” ye aldık gün oldu dosyalar hazırladık , kitaplar yazdık şarkılar besteledik şiirler okuduk , ama en çok ta “Cumartesiler Bizimdir, Ailemizindir ” dedik ve görevlendirmelere cezalara tehditlere boyun eğmedik, puanlar biriktirdik 100leşmekten korkmadık, yetmedi 200lü(k) olduk, artık hesabın ucunu tutamaz olduk ama yine de geri adım atmadık direndik,kazandık…
Nöbet direnişimiz bir semboldür, örnektir… Bu örnek önümüzdeki dönemde ışığımız olacaktır. Her türlü hukuksuzluğa ,haksızlığa ve angarya ya karşı daha iyi bir birinci basamak adına yapacağımız tüm mücadelemizde bize yol gösterecektir.
İstanbul ve İSTAHEDimiz bu direnişte yine mihenk taşı olmuştur, gurur kaynağımız hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, ATTlerimiz ve sağlık memurlarımızla büyük bir mücadelenin bayrağını en başından sonuna kadar taşımıştır.
Kendimize biçtiğimiz övgü haksız değildir, yetersizdir.

Tecrübe ettik ki başarının anahtarı birlikte ve sabırlı bir mücadeledir. 
Bu tecrübe ile önümüzdeki sürece daha açık bir ufukla yürüyeceğiz.

Birlik en büyük gücümüzdür.

TEŞEKKÜRLER İSTANBUL

İSTAHED Yönetim Kurulu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü