Değerli Arkadaşlar,

Bilindiği gibi İSTAHED öncülüğünde,

15 Haziran’da İstanbul ili STK Temsilcileriyle toplanıp Güç Birliği yapmış,aşağıdaki kararları almış idik.

100’LEŞMEKTEN KORKMUYORUZ dedik;

Sosyal Medyada ASM’lerimizle,bireysel resimlerimizle kendimizi ilan ettik,BİNLERİ bulduk…

Şimdi 7 Temmuz Salı günü, GÜÇ BİRLİĞİ STK toplantımızın ikincisini yapmak ve yeni adımlar atmak

üzere bir araya geliyoruz.

Tüm meslektaşlarımıza Saygı ile duyurulur…

İSTAHED YÖNETİM KURULU

“Biz Birinci Basamak Aile Hekimliği Çalışanları olarak;

Aile Hekimliği Çalışanlarının Hak ve Çıkarlarını savunmak üzere,

Ortak dil,birlikte hareket,ortak Eylemsellik Amacıyla

GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ..!

Cumartesi “Zorla Çalıştırılma”gibi angaryalara karşı hep beraber mücadele ettik,ediyoruz,etmeye

devam edeceğiz.

Bu Angarya görevi kabul etmiyoruz…

100’ü aştık,BİNLERİZ,

100’leşmekten KORKMUYORUZ..!”

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ(İSTAHED)

İSTANBUL TABİP ODASI(İTO)

SES İSTANBUL ŞUBELERİ

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ(TAHUD)-İSTANBUL

Türk Sağlık Sendikası(TSS)-İSTANBUL

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü