Değerli Meslektaşlarım

24 yıllık meslek hayatım boyunca çok değişik makamlarda bu
ülkeye hizmetler verdim.Bütün bu süre boyunca herkes gibi değişik uygulamalar
ve yeniliklere şahit oldum.Galiba birazda şansızlık dolayısı ile bizim nesil
hep geçiş dönemlerine dek geldiğinden olsa gerek sürekli yeni uygulamalara
muhatap olduk.

Bütün bunlar olurken idareciler ve politikacılar bu
yenilikleri uygulayacak olan bizlerin fikirlerini ya sormadı yada daha kötüsü
sorduğunda da dediklerimizi hemen hiç göz önünde bulundurmadı.

15-16 Kasım da Ankara da yapılan çalıştaya giderken hep
bunları düşünüyordum. Malumunuz  Aile
Hekimliği ile ilgili çok şey yapılabilecekken yapılmadığı için hepimiz
şikayetçi hale geldik.

Olaya ideolojik olarak en baştan kökten karşı olanlarımızı
bir kenara bırakırsak aslında Aile Hekimliği sistemini onaylayan ve destekleyen
çoğunluk bile uygulama hataları ve eksiklikler nedeni ile sisteme olan
güvenlerini kaybetmeye başlamışlardır.

Aslında çok zor bir süreçten geçtiğimizin bilincinde olarak
her şeye rağmen katkıda bulunabilmek için Ankara ya doğru yola çıkarken
umutlarımız oldukça azalmıştı sistem için.

Buna rağmen orada elimizden geldiğince tüm diğer il dernek temsilcileri
ile birlikte çalıştık. Benim grubun ilk gün çalışması bittiğinde saatler gece
yarısını geçmişti. Nasıl olsa kimse dinlemeyecek ve bakanlık bildiğini yapmaya
devam edecek bizleri de buraya gaz almak tabiri caiz ise dostlar alışverişte
görsünler diye çağırdılar diye düşünenler çoğunlukta idi.

Sunumlar yapılırken ve aralarda Bakanlık bürokrasi ile
yakından görüşme şansımız oldu.

Başta Sn Müsteşar Yardımcımız  Doç Dr Turan BUZGAN olmak üzere Sn Genel Müdür
Yardımcımız Dr Halil EKİNCİ ve Daire Bşk Dr Osman ÖZTÜRK ile Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşaviri Av Halil Şen beyler son derece samimi ve dürüst idiler.

Kendilerine sorunları anlattıkça sürekli notlarını aldılar
bir çok noktada evet biz bunda eksiğiz en kısa zamanda tamamlayacağız yada
olmaz öyle şey sahadakiler saçmalamışlar,diğer ilgili bakanlıklar ile
görüşmeleri yürütüyoruz bizlerde sizlerle aynı fikirdeyiz şeklindeki
yaklaşımları son derece cesaret verici idi.

Bizler net bir şekilde eksiklikleri belirtip
eleştirilerimizi yaparak çözüm önerilerimizi sunduk.Onlarda bütün bu notları
kaydederek önümüzdeki ay İl Sağlık Müdürlük yetkililerini aynı şekilde çalıştaya
alacaklarını ve onların da katkılarını alarak yönerge vb mevzuat çalışmalarını
sürdüreceklerini eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine hız vereceklerini
kamuoyu önünde taahhüt ettiler.

En önemlisi hemen hepimizin hem fikir olduğu üzere
sorunların belki %80-90’nı mevzuat eksikliğinden çok uygulama hatalarından idi.
Ve belki de ilk defa Bakanlık bürokrasisi sahada çalışan memurları ile
bakanlığın diğer birimlerinin yasal mevzuatı yanlış ve eksik yorumladıklarını
bir iletişim eğitim sorunu olduğunu bu kadar açık bir şekilde kabullenerek
belirttiler.

Aslında bu konuda bizler İstanbul olarak birçok ile göre
daha şanslı idik çünkü en azından bizler sahanın problemlerini İl Sağlık Müdürlüğümüzle
paylaştığımızda birçok konuda çözümler sağlayabiliyoruz ama gördük kü diğer
illerde çok fazla yorum hataları ile muhatap meslektaşlarımız ve ne yazık ki
çözümü de sağlayamıyorlar.

Bence kendilerine yaptığımız Bakanlık üst bürokrasi ile il
temsilcilerinin sürekli ve direkt temaslarını sağlamaya yönelik bir mail
grubunun oluşturularak sahanın uygulama vb hatalardan kaynaklanan sorunlarına
hızla çözüm üretebilme yeteneğinin kazanılması teklifini hemen kabul ederek Sn
Gn Müd Yrd Dr Halil EKİNCİ beyin ilgili birimlere talimat vermeleri
samimiyetlerinin bir göstergesi idi.

Bu çalıştay da elde edilen en önemli sonuçlardan bir tanesi de
AİLE HEKİMLİĞİ BİRLİĞİ’ nin dile getirilmesi idi. Artık cin lambadan çıkmıştır.Nasıl
kabından çıkmış bir diş macununu geri yerine koyamazsanız bu AİLE HEKİMLİĞİ
BİRLİĞİ fikrini artık kimse yok sayamaz hepimiz her platformda bunu dile
getirmeli ve bu yapıyı kurabilmek için çalışmalıyız.

Diğer birçok ülkede uygulamaların olmazsa olmaz koşulu olan
Aile Hekimleri birliği vb kurumlar konusunda hem Dr Turan BUZGAN ın hem de Dr
Halil EKİNCİ nin de örnekler verirken bahsetmeleri onlarında bu fikri
destekledikleri ve kabul ettikleri yorumlarına yol açmıştır ki bu son derece
olumludur.

İşveren ve onun temsilcisi idare karşısında birey olarak
değil de bir örgüt ile temsil edilmenin gerekliliği herkes tarafından kabul
edilmelidir.Bu kurumun yasa ile teşkil edilmesi ve gücünü yasalardan alması
gerekmektedir.Yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi işe alınma ve işten
ayırma süreçlerinde,denetleme ve cezalandırmalarda,ücretlendirmeler,idari ve
mali haklar ile özlük haklarında,eğitim süreçlerinde,konunun işleyiş ve
uygulamaları ile yasal mevzuatının hazırlanmasında  bu birliğin aktif ve etken rol alması
kaçınılmaz ve elzemdir.

Bütün bu aslında genel kabul gören gerekçeler ve düşünceler
nedeni ile artık her platformda bu konu konuşularak  olgunlaştırılacak ve inşallah en kısa zaman
da uygulamaya konulacaktır.Tekrar ediyorum artık cin lambadan çıkmıştır.

Bu çalıştay da bir kez daha gördük ki bizler il dernekleri
olarak birlik içerisinde hareket etmeye mecburuz.Sorunlarımız bireysel değildir
hepimizi ilgilendirmektedir.Nitekim bu bilinçle tüm il dernek temsilcileri hep
birlikte muhteşem bir uyum içerisinde çalışarak ortak hedeflere doğru yek vucut
olabileceğimizi bir kez daha gösterdik.Herkese şahsım,derneğim ,mesleğim ve ülkem
adına sonsuz teşekkürler ediyorum.

Uzun zamandır belki de ilk defa hepimizin hem bakanlığın hem
de sahada çalışan bizlerin aynı gemide olduğunu ve aslında sorunların hepimizi
ilgilendirdiğini başarı veya başarısızlığın hepimizin problemi olduğunu bu kadar
net bir şekilde tekrar hatırlamanın verdiği keyif ve motivasyonla şimdi Aile
Hekimliğinin geleceğinden

ESKİSİNDEN DAHA FAZLA UMUTLUYUM

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü