SENDİKAL İŞ BIRAKMA EYLEMİNDEN ÜCRET KESİLEMEZ!!!

3 Nisan iş bırakma eylemi sonrası bir günlük maaş iadesi talep edilen üyemizin bu ücreti ödememesi üzerine icra takibi başlatılmış ve bu icra takibine itiraz sonrası Müdürlük parayı alabilmek için üyemize dava açmıştı. 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, henüz gerekçeli kararı yazılmamış olmasına rağmen, savunmamız doğrultusunda “Sendikal eylem yapılan gün için maaş iadesi talep edilmesinin sendikal hakkı engelleyen bir yaptırım olması gerekçesiyle” lehimize karar verdi.

Ayrıca yine iş bırakma ile ilgili başka bir davamızda bilirkişinin raporu lehimize gelmiştir. Bilirkişi raporunda özetle ; “çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddet eylemlerinin sonlandırılması için sendika tarafından alınan bir günlük iş bırakma olarak gerçekleştiği , bu eylemin kişisel kusurdan ziyade hizmet kusur olarak nitelendirilebileceği , hizmet kusurunun ise idarenin sorumluğunda olan bir kusur olduğu” yönünde görüş bildirilmiştir.

Tüm hukuksuz cezaların karşısındayız. Davamızın lehimize sonuçlanmasında büyük emek sarf eden Uğurlu Hukuk Bürosu avukatlarımıza ve İSTAHED hukuk komisyonumuza çok teşekkür ederiz.

PAYLAŞ