SAHİPSİZ KALAN AİLE HEKİMLİĞİNE BİR YÜK DAHA

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
PENDİK İLÇE TOPLANTIMIZ YAPILDI
Sonraki haber
İSTAHED ATAŞEHİR İLÇE TOPLANTISI YAPILDI

25 Ekim 2017 Çarşamba Günü 30221 sayılı Resmi Gazetede OKUL SERVİSİ ARAÇLAR YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı imzalı yönetmeliğe göre amaç; 
'Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” tir .
Yönetmeliğin dayanağına baktığımızda ise ne Sağlık Bakanlığını ne Sağlık Bakanlığı'nı kapsayan bir mevzuatı ne de Aile Hekimliği Kanunu'nu görmemekteyiz.
Ne var ki yayınlanan yönetmelikle gerek servis şoförlerinin gerekse servis personelinin her yıl “servis şoförü olabilir” ve “servis personeli olabilir” içerikli bir sağlık raporunu AİLE HEKİMLERİNDEN alması şarta bağlanmıştır.
Oysa Aile Hekimliği Kanunu’na baktığımızda ne amaç ve kapsam ne de tanımlar maddesinde Aile Hekimlerine bu şekilde bir rapor düzenleme yetki ve görevi verilmemektedir.
Esasen bu yönetmelikte belirlenen raporların bir işe giriş ve periyodik muayene raporu kapsamında olduğu ve dolayısıyla İş Yeri Hekimlikleri ya da OSGB'lerden alınabileceği de ortadadır
Neredeyse her kurumun kendi işleyişleri ile ilgili olarak sorumluluğu almamak adına çıkardıkları yönetmeliklere bir madde ekleyerek “Aile Hekiminden Rapor Alınması” denmesi gelenek halini almıştır. Bu raporların içeriğine dair hiçbir kıstas belirlenmemesi de bu geleneğin bizleri zor durumda bırakan ikinci kısmıdır. 
Servis Şoförlerine getirilen bu yükümlülük kamuoyunda sıkıntı yaratan bazı aksaklıkların çözümü adına yapılmış bir değişiklik olabilir. Ne var ki aile hekimlerinin hangi kıstaslar dahilinde , hangi kanuna dayanarak, ve ne kapsamda bu raporları vereceği belli olmadan ve bu raporlar ile yaşanmış sıkıntıların nasıl aşılacağı anlaşılamadan ve en önemlisi de Sağlık Bakanlığımızı ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızı bu konunun hiçbir yerinde görmeden çıkarılan yönetmelik hukuken de , mesleki olarak da kabul edebileceğimiz bir yönetmelik değildir.
Servis şoförleri ve servis personellerinin ilgili mevzuata uygun olarak psikoteknik raporları ve 6331 sayılı iş kanunu dahilinde periyodik muayenelerinin yapılması gerekirken, amacı koruyucu sağlık hizmeti – birinci basamak sağlık hizmeti vermek olan aile hekimlerine bunu zorunlu kılmanın kimseye bir faydası olamayacak, yönetmeliğin amacına da hizmet etmeyecektir. Aksine sadece mevzuattaki aksaklık ve eksikliklerden kaynaklı “sağlıkta şiddetin” ekmeğine yağ sürecek, servis şoförleri ile aile hekimlerini karşı karşıya getirecektir.Bu ve benzeri şekilde içeriği bilimsel hiç bir veri ve araştırmaya dayanmayan, sadece göz boyama işine yarayacağı ve daha fazla sıkıntıya yol açacağı belli olan bu yönetmeliğin ilgili maddelerinin derhal değiştirilmesi Bakanlığımızın da bizlerle ilgili bu tür yüklerin konu olduğu mevzuatlarda , elbette uygulamayı yapacak olan bizlerin temsilcisi olan SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ da görüşünü alarak müdahil olmasını ısrarla talep ediyoruz.
Yönetmelikle ilgili hukuki girişimlerimiz başlatılmış olup bu süreç hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü