SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANAN TERÖRE,ERTELEMESİZ CEZA VERİLDİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SİYAH ÖNLÜK TALEP FORMU
Sonraki haber
ASTRONOMİK KİRA ARTIŞI KABUL EDİLEMEZ

 

Basit Tehdit suçunda bile istenirse ertelemesiz ceza verilebiliyormuş!

Ertelemesiz ve HAGB siz ( hükmün açıklanmasının geri bıraktırılması) verilen cezalara sevinir olduk. Adli Para cezası da olsa, basit tehdit suçuna bu tür bir ceza verilebildiğini görmek, “Sağlık Çalışanına Uygulanan Terörün” önlenmesinde, aslında yasadan çok vicdanlı yargı ve kararlı bir siyasi irade gerektiğini ortaya koydu.
Gaziosmanpaşa 8. Asliye ceza mahkemesinde görülen davada , hastanın sürücü raporu almak için başvurduğu hekimleri tehdit etmesi sonrası açılan ve İSTAHED avukatı Gülümser Uğurlu tarafından takip edilen davada, mahkeme suçun önemi ve değerini dikkate alarak ve aynı suçun birden fazla kez işlenmesi nedeniyle artırıma da giderek, cezalandırma kararı verdi.
Bir çok yaralamalı davada dahi cezanın indirimlere tabi tutulduğu, ertelendiği ya da paraya çevrilip HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) verildiği düşünülürse, bu kararın önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Umarız mahkemeler, Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan bu terörü durdurma yolunda attıkları bu adımın benzerleri ile bizlere destek olmaya ve hukuğa olan güvenimizi yeniden sağlamaya devam ederler.
Hukuk Komisyonumuzu ve Dernek Avukatlarımızı bu önemli karar için tebrik ediyoruz.
Davanın karar bölümünü örnek olması amacı ile aynen yayınlıyoruz.

 • “Sanığın sübut bulan basit tehdit suçundan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, kastin yoğunluğu, güttüğü amaç göz önüne alınarak eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nin 106/1-2.cümle maddesi gereğince taktirden ve teşdiden 150 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,
  Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçu birden fazla işlemesi nedeni ile TCK 43/1 maddesi gereğince verilen cezadan 1/3 oranında artırım yapılmak suretiyle 200 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.
  Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları taktiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezanın TCK 62: maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek 166 GÜN ADLI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  TCK 52. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak 1 gün karşılığı 20.00 TL belirlenmek suretiyle 3 320.00 TL ADLİ PARA CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA,
  Sanık hakkında başkaca takdiri ve yasal artırım ve indirime yer olmadığını
  Sanığın kişilik özellikleri duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak sanık hakkında CMK 231. Maddesinin uygulanmasına yer olmadıgnia.
  Sanığa verilen adli para cezasının miktarı ve paranın satin alım günü göz önüne alınarak TCK 52/4 maddesi gereğince 20 taksit halinde tahsiline taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kismin tamamının tahsil edeceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı)
  Katılanlar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükteki tarife gereği 2180 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılanlara verilmesine,
  Yargılama gideri olan 5 davetiye gideri 70,00 TL nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına.
  Dair müştekilerin, müşteki vekillerini, sağlık bakanlığı vekilinin ve samğın yüzüne karşı verilen karar 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabit katibine beyanda bulunulmak suretiyle Bölge Adliye mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/11/2018”

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü