Hükümet enflasyonla mücadele ederken, Bakanlık kendi binalarının kirası için %46 zam yaptı

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
ASTRONOMİK KİRA ARTIŞI KABUL EDİLEMEZ
Sonraki haber
İSTAHED 2018 YILSONU ÇALIŞTAYI

İstanbul’da Kamu ’ya ait binalarda hizmet veren Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının, yani mahallenizdeki Aile Sağlık Merkezlerinin kiralarına bu yıl %46 zam yapıldı!

Yanlış duymadınız, hastalandığınızda kapısını çaldığınız, çocuğunuzun aşısını, gebelerinizin izlemlerini yapan aile hekimleri, önümüzdeki yıl geçen yıla göre %46 daha fazla kira ödeyecekler. Yani 2018 de 1000 TL kira ödeyen bir aile hekimi 2018 Eylül ayından itibaren 1460 lira kira ödemeye başlayacak.

Geçmişte Sağlık Ocağı olarak anılan yerler, Aile Hekimliği Uygulamasıyla birlikte aile hekimlerine kiralanmış, devlet bu yerleri kullanan hekimlerden belli bir kira almaya başlamıştı. Bu yerlerin kiralanması sırasında yapılan kira sözleşmelerinde, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik temel alınarak “O yılın Eylül ayı ÜFE değerinin, bir önceki yılın Eylül ayı ÜFE değerine göre artışı oranında artış yapılır” maddesi eklenmiş, dolayısıyla 2018 Eylül ayında yenilenen kira sözleşmelerinde de 2018 Eylül ayının ÜFE değerinin, 2017 Eylül ayı ÜFE değerine göre %46 lık bir oranda artmış olması gerekçe gösterilerek zam yapılmıstı.

Üzerimize yüklenen angaryalar gibi bina standartlarımıza, tıbbi donanıma ve personel giderlerine harcadığımız masraflar son bir yıldır artık karşılanamaz hale geldi derken %46 lık kira zammı, yaptığımız işi de sorgulatmaya başladı. Performans adı altındaki kesintiler, aşı tazminleri, izin kesintileri derken, hasta katsayılarında hiçbir düzenleme yapılmadan kayıtlı hasta sayılarındaki azalmayı da dikkate aldığımızda, kayıplarımızı anlatacak kelime bulmakta zorlanmaktayız.

Ülkece karşılaştığımız kur artışı, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında verilen topyekün mücadele dahilinde her sektörde önlemler alınıp, devlet destekleri verilip, özel indirimler uygulanırken, vergilerde yapılan destekle fiyatlar düşürülmeye çalışırken bizlerin bu mücadelede karşılaştığımız bu tablo karşısında yalnız bırakılıp, “sözleşme bu şekilde, yapacak bir şey yok” yaklaşımını kabul etmemiz mümkün değildir. %46 lık zamla, bu mücadelenin neresinde olduğumuzu açıklamamız mümkün değildir.

Yapılacak şey bellidir, çözüm bellidir. Aile Hekimlerinin tüm masraflarını karşılamaları için kendilerine verilen Cari Gider Ödeneğine yapılan zam oranı ne ise, o ödenekten yaptıkları kira ödemelerine de o oranda zam yapılmalıdır. Devletin kendi verdiği hizmet için, kendisine ait binalardan kira adı altında bir ücret alması tuhaflığını bir yana koyarsak, özel sektörde bile uygulatılmasına müsaade edilmeyen bu zam oranının, Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere reva görülmesine razı değiliz.

Son yıllardaki ücret kayıplarımız dikkate alındığında, kira artış oranlarının cari gider ödeneğimizdeki artışın üstünde oranlarla gitmeye devam etmesi halinde, bu makas yıllar içinde öyle açılacak ki, verilen cari giderler bırakın tıbbi donanım giderleri ve personel ödemelerine yetmeyi, sadece Merkezlerin kirasına bile yetmeyecektir. Aile Sağlığı Merkezlerimizde çalıştırdığımız personele ödediğimiz asgari ücrete, 3 yılda en az %60 zam yaparken, tıbbi donanıma harcadığımız masraf 3-4 katına çıkmışken, bizlerin bu giderler için aldığımız ödeneğin 3 yılda toplamda %30 civarında artması karşısında, kira giderimizin sadece 2018

Eylülünde %46 oranında zamlanmasını açıklamak, buna dayanmak mümkün değildir.

Talebimizdir:

Bu çıkmazın, bu açmazın bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi halde, zaten boş kalan birçok merkezin doldurulması mümkün olmayacak, halen hekimi olan yerler boşalacak, kalan aile sağlığı merkezlerinde hizmet kalitesi de mecburen düşecektir. Bunun hastalara yansıması da memnuniyet azalması şeklinde gerçekleşecektir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin düşürülmek zorunda kalınması, bizler için, idare için ve en çok da halkımız için kabul edilebilir bir şey değildir. Konu mahkemelere düşmeden, sistemin uygulanmasında meydana gelen kırılma daha da büyümeden, kira sözleşmeleri derhal yenilenmeli, kira zamları derhal makul seviyeye indirilmelidir.

İSTAHED YÖNETİM KURULU ADINA
İSTAHED Genel Sekreteri
Senem ÖZŞEHİR

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü