Yüzeysel Mantar Hastalıkları

Burada yer alan atlas ile meslektaşlarımıza vaka ayrımlarında ufak yardımlarda bulunmayı, kategorilere ayrılmış bir rehber hazırlamayı ve İSTAHED olarak büyük önem verdiğimiz mesleki eğitime katkı sunmayı amaçladık.
1. DERMATOFİTOZLAR
2. İD REAKSİYONU
3. KANDİDİYAZİSLER
4. PİTYRİYAZİS VERSİCOLOR (TİNEA VERSİCOLOR)
Menü