Olağanüstü Genel Kurulumuz Gerçekleştirildi

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Doktor Pazarı Kurulmasına Razı Olamayız!
Sonraki haber
Basında İSTAHED

İSTAHED Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu 14/01/2018 tarihinde Topkapı Eresin Otel’de gerçekleştirilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti seçimine geçilmiştir.Recep Yılmaz Koç, Esin Ayfer Çulha Dildök ve Habip Erdem’in divan üyeleri olarak seçilmesinin ardından gündeme geçilmiştir.

Gündemin ilk maddesi olan AHEKON isim hakkının AHEF’e devri ile ilgili olarak söz alan İSTAHED Genel Sekreteri Aslı ÖNCEL, marka tescil süreci hakkında bilgi vermiştir. Lehte ve aleyhte konuşmaların dinlenmesinin ardından oylamaya geçilmiş olup, oylama sonucunda oy çokluğu ile AHEKON marka tescilinin AHEF’e bedelsiz olarak devrine karar verilmiştir.

Gündemin ikinci maddesi olan Hekim Yardımlaşma sandığı yönergesi ile ilgili olarak söz alan İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin DEMİR yönerge hakkında Genel Kurula bilgilendirme yapmıştır. Yönerge ile ilgili lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ve tartışmaların ardından oylamaya geçilmiş olup, yönerge oy çokluğu ile reddedilerek, yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Verilen ek gündem maddesi önerisinin divan tarafından kabul edilmesinin ardından genel kurulla paylaşılmıştır. Dernek tüzüğünün üyelik şartlarını düzenleyen 3. Maddesine şu fıkranın eklenmesi talep edilmiştir:

“c) fahri üyeler: Türkiye’de hekimlik mesleğini icra etmeye yetkili her hekim derneğe yazılı başvuru yapması ve yönetim kurulunun çoğunluk onayıyla derneğe fahri üye olarak kaydedilebilir. Fahri üye olmak için önceden asil üye olmuş olma veya asil üyelik için gerekli özelliklere sahip olma şartı aranmaz. Fahri üyeler genel kurulda oy kullanamazlar, aidat ödemezler. Bunun dışında derneğin asil üyeleriyle aynı hak ve görevlere sahiptirler.” Maddenin tüzüğe eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurulumuz gündem maddelerinin sonuçlandırılmasının ardından iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü