Ödeme Yönetmelik Taslağı & Bir Şey Yapmalı

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İKON2014, İstahed Kongresinde 8-11 Mayıs 2014 de buluşuyoruz
Sonraki haber
Ücret Yönetmelik Taslağına Bir Yorum

İSTAHED Yönetim Kurulu üyesi Dr.Gürsel Özer’in mail gruplarında yazmış olduğu ve kanıtlar.com sitesinin de paylaşmış olduğu mail…

Yeni ödeme yönetmeliği taslağı, Bakanlığın aile hekimleri üzerinde tahakküm kurma ereğinin, aile hekimlerini yok sayma geleneğinin bir devamıdır.

Her fırsatta sahanın görüşlerini aldığını iddia eden ama sadece bürokratların önerilerini yönetmeliklere katmayı gelenekselleştiren bakanlığın sahanın önerilerini aldık tezini çürüten taslağıdır.

Ödeme yönetmelik taslağı aile hekimliği uygulamasına inanmayan, aile hekimleri üzerinde tahakküm kurmayı şiar edinmiş çevrelerin yönetmeliğidir. Aile hekimliği uygulamasında bir şekilde tutunamayan veya uygulamanın içerisine girmeyip kendisini doğrudan denetçi konumunda bulanların muğlak ceza puanı uygulaması ile aile hekimleri üzerinde baskı uygulamayı hedeflemiş bir taslaktır.

Bu yönetmelik taslağı aile hekimliği uygulamasına gönülden inanların sayesinde saha ile paylaşılmış ve olmazsa olmaz birçok STK vebal almaktan kurtulmuştur…

Bir şey yapmalı.

Acil genelgesi ve ödeme yönetmelik taslağı, bir olmak ve birlikte hareket etmenin nasıl bir zorunluluk olduğunun altını çizmiştir.

Tabandan tavana ortak akıl oluşturarak hep birlikte hareket etme zorunluluğumuz bir defa daha en ağır tecrübeyle kanıtlanmıştır.

1-Tüm dernekler tüm üyelerine çağrıda bulunarak yönetmelik taslağı ve acil nöbetleri konusunda yol haritası oluşturmalıdır.

2-Federasyon her türlü kaygılardan ırak olmak şartıyla birleştiricilik şemsiyesini kullanarak tüm Türkiye’deki tüm derneklerin katılacağı bir toplantı düzenlemelidir.

3-Tüm iller derhal il bazında TAHUD la iletişime geçmeli ve ortak etkinlik planı oluşturmalıdır.

4- Toplantıya aile hekimliği dernekleri ile birlikte TAHUD ve ASE dernekleri de davet edilmelidir.

5-Toplantıda yerel derneklerin etkinlik planları tartışılmalı, TAHUD merkez ve AHEF merkez yönetimleri ortak hareket etme karalılıklarını deklere etmelidirler.

6- Alınan tüm kararlar çatı örgütü TTB ile paylaşılmalı tüm aile hekimlerinin kararlı tutumlarını kamuoyuna sergilemelidirler.

 

Kaynak: http://www.kanitlar.com/odeme-yonetmelik-taslagi-bir-sey-yapmali.html

 

İSTAHED Basın ve İletişm Komisyonu

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü