Dosyalar

Derneğimiz tarafından, ilgili kurumlara sunmak ve/veya sahaya duyurmak için hazırlanan dosyaları bu bölümde bulabilirsiniz. Meydana gelen her yeni durum için yeni çalışmalar yapmaya, ilgililere duyurmaya devam edeceğiz.

Nasıl Bir Aile Hekimliği?

Hayatta Yapılamaz Proje

İtiraz Ettiğimiz Hükümler

Sağlıkta Şiddet

İstanbul ve Aile Hekimliği

Hekim Memnuniyet Anketi

Sağlıkta Şiddet Çalıştay Raporu

Laboratuvar Çalıştay Raporu

İzlemlerin İş Yükü Analizi

Menü