-MIŞ Gibi Ödeme -MIŞ Gibi Teşvik

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
Faaliyet Raporumuz Yayınlandı
Sonraki haber
Acı Kaybımız: Dr. Battal Birol Koyuncu

Bu bir temel ücret artışı değildir…..

Bu aile hekimliği çalışanları arasında iş barışını bozan bir yönetmeliktir….

Bu yine şartlara bağlanmış, şartları imkansızlıklarla zorlanmış, çalışma şartlarını zorlaştıran, sonunda ”Ödeme verdik” diye gösterilen bir yönetmeliktir.

Aylardır yapılacak düzenlemeyi, verilen müjdeli haberlerin uygulamaya geçmesini bekleyen, bugüne kadarki her düzenlemede unutulan ya da görmezden gelinen Aile Hekimliği Çalışanları’na , 25.08.2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile getirilen yönetmelik ile bir kez daha hüsran yaşatılmış oldu.

Bu yönetmelik ile;

Birinci Basamakta amaç koruyucu sağlık hizmeti iken Bakanlık tedavi edici sağlık hizmetini öne çıkarmış, performansa bağlı bu ödeme ile koruyucu sağlık hizmetlerini sekteye uğratacağı görünmektedir.

Aile Sağlığı Çalışanları’nın alabileceği ek ödemeyi onlarla ilgili olmayan bir konuya, aile hekiminin yaptığı muayene sayısına bağlamış, bunu da telaffuz etmeye bile gerek olmayan göstermelik bir ücret olarak eklemiştir.

Randevulu muayene gibi gayet modern ve kaliteli hizmet sağlayan uygulamayı bitirmeye çalışmış, ne kadar muayene yaparsa o kadar çok ücret koyarak temelinde kayıtlı nüfusa Birinci Basamak Hizmeti vermek olan Aile Hekimliği çalışanlarını kendi hastaları dışında muayene yapmaya yönlendirerek eski sağlık ocağı sistemine yönlendirmiştir.
Teşvik ödeme şartı olan 76 hasta ( 6 dakikada bir hasta muayenesi ) muayenesinin koruyucu sağlık hizmetlerini sekteye uğratacağı apaçık ortadadır.

Aylardır eylem ve söylemlerimizle ‘‘Ceza Yönetmeliği” adını verdiğimiz 30 Haziran 2021’de yayınlanan Ödeme Sözleşme Yönetmeliğindeki cezaların kabul edilemez olduğunu dile getirmemize rağmen, yeni yayınlanan bu teşvik Yönetmeliğinin 11. maddesinde bahsedilen destek ödemesine “ceza puanı almama şartı” konulmuştur. Bahsedilen bu ceza puanları yakın zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunmuş ve Danıştay’ın hepsini iptal etmesi beklenmektedir. Bu durumla bir uyumsuzluk oluşturan ve şartlarla zorlanan bir yönetmelik çıkarılmıştır

Özellikle ASM giderlerinin artması konusunda da , kullanılan malzeme, araç ve gereçlerde görülen enflasyon farkı için hiç bir düzenleme yapılmamıştır.

”MIŞ” gibi temel ücreti arttırdığını iddia ederek , çalışanlarını ”MIŞ” gibi teşvikle çalışmaya iten bu yönetmelik kabul edilemez. Bu düzenlemelerin aile hekimliğinde aktif olarak çalışan tecrübeli dernek ve STK’larca bir araya gelinerek yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü