Çeşitli soruşturmalar sonucu, ceza puanları 100’ü aşan ve bu durum sonunda Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi İstanbul Vali Yardımcısı tarafından feshedilen bir aile hekimi arkadaşımız adına açtığımız davayı KAZANDIK. 


Fesih İptal davasını açmadan önce d
e aynı arkadaşımız adına söz konusu ceza puanlarının iptal edilmesi için ayrı ayrı davalar açmış ve bu davaları da kazanmıştık. 
Mahkeme Heyeti ceza puanlarının iptaline girmeye gerek görmeden bizim iddialarımız doğrultusunda karar vererek; Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14. Maddesiyle VALİ’ye tanınan, Aile Hekimi ve ASE’lerin ”sözleşmelerini feshetme yetkisinin” başkasına devredilemeyeceğine karar verdi. Mahkeme Heyeti, Vali Yardımcısının sadece Valiye vekalet ettiği dönemde bu yetkiyi kullanabileceğini, aksi durumun yanlış yetki kullanımı olduğunu karar altına almış ve Sözleşme Fesih işlemini iptal etmiştir.
Son dönemde başta Mersin olmak üzere bazı illerimizde Sözleşme Fesihlerinin Vali Yardımcıları tarafından yapıldığını öğrenmişken, Mahkemeden böyle bir karar çıkması mücadelede elimizi güçlendirecektir. 
Bu davayla birlikte sözleşmesi İdare tarafından İhtar puanlarıyla feshedilen ve Hukuk Komisyonumuza başvuran 6. arkadaşımızın da davasını kazanmış bulunuyoruz. Tüm süreçte emek veren başta Avukatımız Gülümser Uğurlu’ya ve İSTAHED Hukuk Komisyonumuza teşekkür ederiz. 


Birliğimiz en büyük gücümüzdür.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü