KİRA SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİ VE DUYURU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
SAĞLIKTA ŞİDDET CEZASIZ KALMADI
Sonraki haber
AİLE HEKİMLİĞİNDE NÖBETE HAYIR

TÜM AİLE HEKİMLERİNİN DİKKETİNE!!

 

KİRA SÖZLEŞMESİNİN 15. MADDESİ

 

 

”TAŞINMAZA BAKANLIĞIMIZCA YADA KAMU İDARELERİNCE İHTİYAÇ DUYULMASI VEYA
TAŞINMAZIN SATIŞI HALİNDE SÖZLEŞME TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLİR, KİRACI HİÇ
BİR HAK VE TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAMAZ.”

 

 

ŞEKLİNDE İKEN AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 

15.maddenin son hali;
 
Taşınmazın uygun görülecek mahalleri  Halk Sağlığı
Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde 1 ay önce haber vermek
kaydı ile kullanılabilecektir.

 

 

NOT:
ŞU ANA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYAN HEKİMLERDEN  SÖZLEŞMEYİ YENİ HALİYLE
TEKRARDAN İMZALAMAK İSTEYENLERE  07/09/2012 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR
 TALEP ETMELERİ HALİNDE İMZALADIKLARI SÖZLEŞME YENİSİYLE
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. SÖZLEŞMEYİ İKLKEZ YAPACAK HEKİMLERE SÖZLEŞMENİN YENİ HALİ
İMZALATILACAKTIR.

 

İLETİŞİM: AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ

 

İHSM’den yukarıdaki mesaj gelmiştir.
Özeti şudur:
 “kira ödenilen binanın bir
kısmına idare ihtiyaç duyarsa 1 ay önceden haber vererek ücretini ödemeden
kullanma hakkına sahip olacaktır”

Bu 15nci maddenin vahim etkisini ortadan kaldırmakla beraber yine de Aile
Hekiminin Kirasını ödediği bir binanın bazı odalarını/bölümlerini idareye
karşılıksız/bedelsiz  olarak kullanma hakkı sağlamaktadır. Sağlık hizmeti
veren ve kamu hizmeti yapan Aile Hekimlerinden kira alınırken metrekare hesabı
yapan idare bir yandan yine aynı kirayı maaşlar ele geçmeden kesecek, diğer
yandan da ASM’nin olmazsa olmaz hizmet odalarını aile hekiminin ihtiyacı olup
olmadığını dahi sormadan, sadece bilgi vererek dilediği gibi kullanma hakkı
verecektir. İhtiyaç olan kısmın miktarı, ne kadar süreyle kullanmak istediği
konusu ise muallaktadır.

Buna maruz kalanların da yapacağı işlem yine ilk
seferdeki gibi şerh koyma/dilekçe ile itiraz etmek
 şeklinde olmalıdır.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü