KAMUOYUNA DUYURULUR

Sağlıkta dönüşüm projesi
kapsamında uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sisteminde son derece iyi ve
toplumsal açıdan faydalı bir sistem olmasına rağmen ne yazık ki son zamanlarda
yapılan değişiklikler ve idari uygulama hataları yüzünden bir çok aksaklık ve
sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Bizce asıl problem Aile
Hekimliği sisteminin Dünya örneklerinden ayrı olarak tamamen sıkıntılı ve
işlevselliğini kaybedecek bir Türk tipi Aile Hekimliğine doğru götürülmek
istenmesidir. Aile Hekimliği sistemi birçok ülkede yıllar boyu süregelen
deneyimler ile başarıyla yapılanmış iken, bu ülkelerin yapılanmalarını örnek
almak yerine, bunları yok sayıp plansız, günü kurtarmalık ,
tuhaf  uygulamalar ile sistemi işlemez hale getirmenin hiç kimseye faydası
olacağı kanaatinde değiliz. Tüm bunların sonucunda ,6 Yıldır sürekli yeni çıkan
mevzuatlarla Aile Hekimliği ruhuna ters düşen işler aile hekimliği sistemine
maalesef sokulmuş, Aile hekimlerinin gelecek kaygısı ve iş tatminsizliği
artırılmış, hasta-hekim ilişkileri müşteri memnuniyetine kaymaya başlamıştır.

Ayrıca sürekli yapılan yeni
mevzuat değişikleri ve idari uygulamalar ile Türkiye de Aile Hekimliği
sistemi düzenlenip eksiklikleri giderileceği yere sadece baskı yapar tarzda
devamlı denetlenen bir kurum haline getirilmiştir.Oysa unutulmamalıdır ki Aile
Hekimliği diğer çalışanlardan farklı olarak elektronik ortamda denetlenen ve
cezası hemen o ay sonunda kesilen hatta bize göre en az iki kez kesilen bir yapıdır.
Bu yüzden sanki sürekli suistimal yapma potansiyeli içeren bir kitleyiz de
yoğun bir şekilde keyfi ve baskı yapar tarzda denetlemeler yapılmazsa başıboş
kalınacakmış gibi davranılması sadece ve sadece bizlerin motivasyonunu
kırmaktan öteye bir sonuç getirmemektedir ve getirmeyecektir.

Oysa denetimler, sistemin
verimli çalışmasını sağlamak için değil, çoğu zaman ancak suçluları yakalamak
için yapılan baskınlar şeklinde ve hekimleri değersizleştirmek için
yapılıyormuş gibi uygulanmaya başladı. Mevzuata aykırı kurallar üzerinden ve
hekimlik hatta insanlık onuruna aykırı şekle döndü.  İSM ler ve TSM
ler  tek tip forma giyilmesinden, mesai saati takiplerinden birebir
hastaları arayarak sizi ASM den ziyaret eden oldu mu, ne zaman , kaç kişi
ziyaret etti mi sorarak (şüphe üzerine olsa neyse rutin uygulama olarak)
hastaya karşı küçük düşürülmektedir. Ayrıca denetime gelen kişiler çöp
kutularını karıştırmakta tıbbi atıktan kağıt çıkarmakta, kilitli kasaları
açtırmakta çekmeceleri karıştırmakta, kapılardan çalışma planlarını sökmekte,
ulu orta bekleme salonlarında bekleyen kişilerle memnuniyet sorguları
yapılmaktadır. Bazen kendini tanıtmaya bile tenezzül etmeyen ve nezaketten
yoksun, aynı camiada çalıştığımız şahısların hata bulmaya programlı denetimleri
yoğun çalışma temposunda gayretle çalışan aile hekimlerinin şevkini
kırmaktadır.

Aile hekiminin görev
tanımında olmayan her türlü iş yavaş yavaş görev tanımıymış gibi İl sağlık müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerince  dayatılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmeti temelli Aile Hekimliğinde ;
performansa dahil olup ta yapmadığımız zaman bedelini ödeyeceğimiz izlemler,
aşılar ..vs  bir kenara bırakılıp, idarenin keyfi taleplerine (Aile
hekiminin bütün çalışma programının poliklinikten çıkmama üzere kurulu
olmasının istenmesi, rutin dışı istenen formlar,  defin ve adli
nöbetler…vs) öncelik vermemize kadar bir sürü anormallikle karşı karşıya
bulunmaktayız.

Sürekli değişen ve yeni
sorunların yaratılıp dayatıldığı bir ortamda da ne yazık ki kaçmaktan
kovalamaya fırsat bulamamaktayız. İdari ve hukuki işlerle uğraşmaktan bırakın
bilimsel araştırmalara günlük mesleki konulara bile bakacak halimiz
kalmamaktadır.

Yarın ortaya çıkabilecek
malpraktis konularında hukuken yüzyüze kalacağımız sorunlardan bile belki de
önemlisi vicdanen yaşayacaklarımızdır. Ve bizler buna sebep verebilecek bu tür
uygulamalardan usandık. 

YETER ARTIK

ANLADIK Kİ BİRİLERİ AİLE
HEKİMLİĞİNİ ÇÖKERTMEK İSTİYOR. BARİ BIRAKIN DA BİZLER BU SİSTEMİ ÇALIŞTIRALIM
YÜRÜTELİM.

UNUTMAYIN Kİ BU KADAR
YÜKSEK HALK MEMNUNİYETİNİN EN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BİZLER VE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI
SAĞLIYORUZ BİZİM BAŞARISIZLIĞIMIZ BU ÜLKENİN TÜM HALKININ SIKINTISI
OLACAKTIR VE BİZLER BUNA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ.

SAYGILARIMIZLA

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü