28.11.2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamada , sözleşmeli kamu personellerine kadro verileceği belirtilmiş ve 3 yıl sözleşmeli olarak çalışanlara kadro hakkı tanındığı belirtilmiştir.

Bu açıklama sonrasında, Aile Hekimliği sisteminde kamu dışından gelip sözleşmeli kamu personeli olarak hizmet veren çok sayıda Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı arkadaşımızın da bu kapsama dahil edileceğini düşünüyoruz.

Kamu adına yıllardır kamu hizmeti veren sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kadro haklarıdır. Bu hak ayrıca eşitlik ilkesi gereğidir. Aynı işi yapıp farklı statülerde bulunmak eşitlik ve iş barışına zarar vermektedir.

Mevcut düzenlemede olası eksiklik söz konusu ise; yasal düzenleme öncesi durumun tekrar değerlendirilip ülkemizde birinci basamak sağlık hizmeti için emek veren Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı arkadaşlarımızın da kapsam içine alınması gerektiğini bildiriyoruz.

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü