İSTANBULDA KAZANILAN ADLİ-DEFİN NÖBETLERİ DAVASI

       Aile Hekimliğine geçtiğimiz günden beri İSTAHED olarak aile hekimlerine defin ve adli nöbet görevlerinin verilmesinin hukuksuz olduğunu ve angarya niteliği taşıdığını dile getirdik. Bununla ilgili yönetmelik davamız Danıştay’da devam etmektedir. İstanbul’dan aile hekimi arkadaşımız Dr. Serkan Aksu’nun, Güngören ilçesinde hazırlanan defin ve adli nöbet listesinde ismine yer verilmesi işleminin iptali için açtığı dava kazanılmıştır. Kararın kesinleşmesini ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün doğal süreç gereği, bundan sonra adli ve defin listesi hazırlamamasını istiyor, süreci takip eden ve haklarını savunan aile hekimi arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz.

PAYLAŞ