İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AİLE HEKİMLERİNE PANDEMİ SÜPRİZİ

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
İSTAHED – İBB GÖRÜŞMESİ
Sonraki haber
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Pandeminin başından beri aile hekimlerine ÜTS kaydı olmayan kalitesiz, markasız ya da sünger maske ve birkaç litre dezenfektan yollayarak işveren sorumluluğunu yerine getirmeyen, salgın boyunca bizlere esnek ya da vardiyalı mesaiyi layık görmeyen, sabah akşam mesai denetimlerini aksatmayan, hastalığa yakalanan çalışanların çalışamadığı günlere dair ücretlerini dahi kesmekten kaçınmayan, boş birimlere görevlendirecek personel bulamıyorum deyip her gün usulsüz denetim yaptıracak personel bulan, 1000 aile hekimini hemşiresiz çalışmaya zorlayan, çocuklarımıza rutin aşılarını tedarik edemeyen, çalışanlarına grip aşısı yaptıramayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün şimdi de aile hekimlerimizin cebine el attığını görmekten müdürlük adına üzüntülüyüz. Böyle bir dönemde tüm sağlık yöneticilerinin, hatta tüm toplumun, olabildiğince sağlık çalışanlarını el üstünde tutmaya çalışması, onları incitmemesi, bu dönemi en az zararla atlatmalarının koşullarını yaratması, moral motivasyonu bozacak hiçbir işleme izin vermemesi gerekirken kendi eksik veya yanlış yaptıkları işleri telafi etmek adına, üstelik hukuken de sıkıntılı bir biçimde onları borçlu çıkarma çabası içine girmesi, ceplerine el atmaları anlaşılır gibi değildir.

Müdürlük, Bakanlıktan aldığı görüş yazısına istinaden aralık ayının 12 sini son imzalanma tarihi olarak belirleyerek aile hekimleriyle kendisine ait olan ya da belediyelerce veya başka kurumlarca kendisinin kullanımına verildiğini iddia ettiği binaların kira sözleşmelerini imzalamalarını istemiştir. Bakanlığın verdiği görüş yazısında kullandığı mevzuatta dahi zorunlu olmadığı, açıkça “kiralanır değil kiralanabilir” yazdığı halde, böyle bir dönemde mevcut hukuku bile objektif kullanmayıp sağlık çalışanlarının aleyhine işlem yapılmaya çalışılmasını ve cebimizdeki üç beş liraya göz dikilmesini anlamak mümkün değildir.

İlgili ödeme sözleşme yönetmeliğimizin 1. Madde 1. Fıkrası açıktır:

Kiralama

EK MADDE 1- (Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.)

(1) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe uygun görülenler aile hekimliği birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir.

Bu maddeyi mecburi bir madde gibi algılamaya bu dönemde karar veren müdürlük yine aynı maddenin 3. Fıkrasında yazan :

“(3) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince hizmet sözleşmesi ile birlikte kiralama sözleşmesi de imzalanır.”

Cümlesine de dayanarak aile hekimlerine sözleşme yaparken imzalatmadığı kira sözleşmesini geçmişe yönelik de işletmeye ve aile hekimlerini borçlu çıkarmaya çalışmaktadır.

Aslen aile hekimleri kamuya ait binalarda hizmet vermesi gereken ve kamu görevi yapan birinci basmak sağlık hizmeti veren hekimlerdir. Elbette mevzuata uygun olduğu sürece ve karşılıklı bir sözleşme imzalandığı halde kira ödemekten imtina etmemektedir. Şimdiye kadar da etmemişlerdir.

En başından belirtelim: Bizler gerek kamu ya ait gerekse özel sektör den kiraladığımız binaların kiralama tarihinden sonra olan kira ödemelerini memnuniyetle kabul ediyoruz. Zira kiralama karşılıklı bir sözleşmeye dayanmalı ve her iki taraf da kiralama koşullarını kabul etmiş olmalıdır. Oysa bu gün yapılan bu değildir. Aile hekimi arkadaşlarımıza kura sırasında “burası bağış, burası belediye ye ait ya da burası bedelsiz devredilmiş kira alınmayacak” şeklinde bilgi verilmiş, kura formunda kira bedeli sıfır TL görünen yerlere dair geçmişe yönelik işlem yapılmasını kabul edemiyoruz. Kiralama yetkisini bile göstermeden kira sözleşmesi imzalatılmaya çalışılmasını kabul edemiyoruz. Özel sektörden çok yüksek ücretlerle kiralanmış yerler için çözüm üretemeyen Müdürlüğün kamu binasına gelince bu kadar çabuk, bu kadar iştahlı çözümler üretmesini kabul edemiyoruz.

Ne var ki bazı gerçekler de görmezden gelinerek cebimize el atılmasına razı olmak mümkün değildir. Zira gönderilen kira sözleşmeleri tek taraflı hazırlanmış olup bir oldu bitti ile geçmişe yönelik de işletilmeye çalışılmakta, sözleşmeye tarih ya da şerh konulması önlenmektedir. Oysa sözleşmenin 3. Maddesi kabul edilebilir bir madde değildir, bu madde de:

“Madde 3-…………….. Aile hekimliği ödeme sözleşme yönetmeliği’nde kiralama konulu ek madde-1 in 3. Maddesine istinaden kira başlangıcı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi Tarihi itibarı ile başlar…….”

Yazmaktadır. Buna göre kiralamaya dair sözleşme tarihi ne zaman olursa olsun ve aile hekimliği hizmet sözleşmesi imzalanırken tercih edilen yerin kirası ile ilgili verilen bilgi ne olursa olsun, bunlar yok sayılarak geçmişte yapılan işlemleri inkâr eden bir yeni sözleşme imzalatılmaya çalışılmaktadır. Bu sözleşmeye göre örneğin aylık kirası 400 TL olarak belirlenmiş bir binanın yıllık ödemesi 4800 TL olup on yıldır bu binada hizmet sunan bir hekimden buna göre 48 bin TL geçmişe yönelik kira talep edilebilecektir.

Yine kiraya verilmemek şartı ile ve birinci basamak sağlık hizmeti verilmesi amacı ile kullanılmak üzere bağışlanmış binalardan, kira talep etmeyen belediyelere ait binalara kadar, tüm aile sağlığı merkezlerini kendi inisiyatifi ile kira geliri elde edilecek mülk olarak görmesi, aile hekimlerine kiralama yetkisinin kendinde olduğuna dair hiçbir yazılı belge sunmadan, hem de kira sözleşmesine tarih dahi atılmasına izin vermeden boş senede imza attırır gibi imzalatmaya çalışması kabul edilebilir bir tavır değildir.

İl sağlık Müdürlüğü’müzü uyarıyoruz; Kullanımı yazılı bir şekilde size devredilmemiş, geçmişte kira alma iradesi göstermediğiniz, kura sırasında bedelsiz olarak bildirim yaptığınız binalara dair kira sözleşmesi yapmaktan geri dönünüz. Kira sözleşmelerini geçmişe yönelik işleme uygun hale getiren 3. Maddesini iptal ediniz. Biz ya kira sözleşmesinin 3. maddesine şerhimizi düzeriz ya da bu kira sözleşmesine imza atmayız. Açılacak davaların oluşturacağı kamu zararının da sizin sorumsuzluğunuza istinaden oluştuğunu şimdiden ilan ederiz.

Pandemi boyunca tüm dünyada sağlık hizmet sunumu aksarken aşılama ve izlemler dahil olmak üzere tüm görevlerini layığı ile hiçbir ek karşılık beklemeden yerine getirmiş, işverenin karşılaması gereken koruyucu ekipmanı bile kendisi temin etmiş, hastalanmış, şehit olmuş, hasta olduğu için cezalandırılmış sağlık ordumuza negatif ayrımcılık yapılmasına ve hukukun çarpıtılarak üzerlerine gidilmesine izin vermeyeceğiz. Kendi eksik iş ve işlemlerinizin cezasını aile hekimlerimize kestirtmeyeceğiz.

İSTAHED YÖNETİM KURULU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü