İstanbul Genişletilmiş sağlık Koordinasyon Toplantısına katıldık

08.11.2016 Tarihinde İstanbul İl sağlık Müdürlüğünce düzenlenen
Genişletilmiş İl sağlık koordinasyon toplantısına

AHEF ve İSTAHED Başkanı olarak Dr.Gürsel ÖZER  katıldı.

Kasım ayı gündem olarak acil hizmetleri ve 112 hizmetleri konuşuldu.

Toplantı katılımcı kurum ve listesi şu şekildedir.

1) İl Sağlık Müdürü(Başkan) Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
2) Halk Sağlığı Müdür V. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
3) Koordinatör ve Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol KISMET
4) Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN
5) Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreter V. Dr. Önder TURA
6) Bakırköy Bölgesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Kadriye KART YAŞAR 
7) Çekmece Bölgesi Genel Sekreter V. Prof. Dr. Abdülbaki KUMBASAR 
8) Fatih Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Hamza MÜSLÜMANOĞLU
9) İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ
10) Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörü (Başhekim)
Doç. Dr. Fadlullah AKSOY
11) Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği( OHSAD) Temsilcisi Dr. Tarkan DİZDAR
12) Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği( OHSAD)Temsilcisi Dr. Tolga BİRGÜL
13) Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği( OHSAD) Temsilcisi(Yedek) Dr. Bahri TEKER
14)
Aile Hekimleri Dernekleri Temsilcisi: AHEF(Aile Hekimleri Dernekleri
 Federasyonu)/ İSTAHED(İstanbul Aile Hekimleri Derneği) Başkanı Dr Gürsel
ÖZER
15) Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Direktör/Başhekim (Dönüşümlü olarak.)Prof. Dr. Faruk YENCİLEK
16)
Koç Üniversitesi Hastanesi(Sağlık Eğitim Ve Uygulama Merkezi) Medikal
Direktör(Başhekim)(Dönüşümlü olarak.) Dr. Mehmet Erdal AKSOY

PAYLAŞ