Anayasamızın 49. maddesi der ki:
“Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların hayat seviyesini
yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak,
çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

İşte bu nedenle kazanılmış
haklarımızı kaybetmemek, her geçen gün artan ve bizleri fazlasıyla aşan iş
yüküne hayır demek, kaliteli hizmet anlayışını bırakıp az personel ile
kalitesiz ama çok iş anlayışına dönüşen uygulamalarda ki bütün yanlışlara dur
diyebilmek, mesleğimize, emeğimize sahip çıkabilmek ve ÇALIŞMA BARIŞIMIZA
kavuşabilmek için İSTAHED’in davetiyle bizlerde 4 Aralık 2013 Çarşamba günü
Zeytinburnu’nda yapılacak olan eylemde yerimizi alıyoruz.

Korkularımızı, endişelerimizi bir
kenara bırakarak hayatımızda belki de ilk kez mesleğimiz için bu mücadeleyi
güçlü hale getirebiliriz. Aile sağlığı merkezlerinde ya da hastanelerde görev
yapan bütün sağlık çalışanlarını bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz.

Biliyoruz ki 4 Aralık Çarşamba günü
bizler için dönüm noktası mı yoksa bitiş noktası mı olacağına birlik içinde
göstereceğimiz mücadele karar verecektir. Böyle bir eyleme öncülük ederek
bizleri de davet eden İSTAHED’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

İSTANBUL
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ  (İSTASED)

YÖNETİM
KURULU

 

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü