İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU KAMUOYU DUYURUSU

BU YAZIYI PAYLAŞIN

Önceki haber
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Sonraki haber
SAĞLIK-SEN İLE GÖRÜŞTÜK

Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken , alkışlanırken ; maalesef ülkemizde Aile Hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir.

Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine..

Örnek olarak;
– Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı !!! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek , işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

– Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz…her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

– Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor.

– İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor , hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.

– Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılıyor.

– Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle %10 a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik.

Bunlarla birlikte Aile Hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır.

Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın birçok özlük hakkı yok sayılmakta, kıdem tazminatları verilmemekte ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza hiçbir şekilde yer değişikliği hakkı verilmemektedir.

Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da yine kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için bakanlığımız elinden geleni yapmıştır.

İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı bu haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği ne olan tepkimizi daha güçlü gösterebilmek için birlik olduk ve İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMUNU kurduk.
Platformumuzda (alfabetik sırayla);

-Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
-Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
-Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)
-İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)
-Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)
-İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu (İTO)
-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)
-Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)
-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi (TAHUD) yer almaktadır.

Platform olarak ortak talebimiz bu CEZA YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİDİR.

Bu haklı mücadelemizin bir aşaması olarak 7 EKİM 2021 TARİHİNDE İŞ BIRAKACAĞIMIZI VE AYNI GÜN SAAT 12.00’DE YENİKAPI MİTİNG ALANINDA TOPLANACAĞIMIZI bildiriyor, geri adım atılana kadar da mücadelemizin devam edeceğini sizin aracılığınızla yetkililere ve tüm kamuoyuna deklare ediyoruz. Saygılarımızla.

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü