Değerli Meslektaşlarımız,

İSTAHED aktivist yapısı ve sahanın sesine göre hareket eden yönetim anlayışı ile, yerelde hatta yurt çapında en güvenilir STK lardan en başında olanlarındandır.

İSTAHED in güven veren yapısı sadece sahada karşılık bulmamış aynı zamanda saha gibi tüm STK larda aynı teveccühü göstermiştir. Tüm STK lar ve Odamız İSTAHED in çağrıda bulunduğu tüm eylemlere iştirak etmişlerdir.

Yönetim Kurulumuz göreve geldiği andan itibaren üyelerine sendikalarda ve Tabip Odasında ve Hatta siyasi partilerde hekimlerin aktif rol oynama gerekliliğini telkin etmiş bu bağlamda Örgütlülüğü öneren Yönetim kurulumuz örgüt tercihinde bulunmamıştır.

İSTAHED bilindiği gibi AHEF e bağlı bir dernektir. İSTAHED kısa zamanda aktivist yapısını AHEF’e aktarmış ve AHEF çatısıyla ciddi bir eylemlilik sürecine girmiştir.

”Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür” ilkemiz gereği ; En geniş katılımlı en birliktelik gösterebileceğimiz eylem tarihi Mensubu olduğumuz ve ayrıca 81 il  derneğini  kapsayan  AHEF eylem takvimi tercih edilmiştir. 12 ve 13 Aralık Eylemine Türk Sağlık Sen ,SES , BD Sendikası ,TTB, TAHUD ,AHEF ve bağlı tüm dernekleri , destek vereceklerini beyan etmişlerdir. Bazı Sendika ve Hemşire derneklerinin yanıtı beklenmektedir.

Birliğin en Büyük Gücümüz olduğu ilkemizden ödün vermemek ve çelişmemek adına 12 ve 13 Aralık eylem tarihlerine uyma kararı YK mız tarafından alınmıştır. İlerleyen süreçte Bazı sendika ve STK larla birebir eğitim,  hukuk anlamında işbirliğimiz elbette olacaktır. Ancak Eylemlilikte Kesinlikle tüm STK ların katılımı dikkate alınacak veya İSTAHED eylemini tek başına gerçekleştirecektir.

Bu güne değin bu açıklamayı yapmamızın nedeni ise Eylem yapan STK ların Odaklandıkları eylem sürecini bu tür açıklamalar ile zarar vermemek içindir. 

             Tüm STK lar hep birlikte İŞ BIRAKIYORUZ

             YOL ARKADAŞLARIMIZLA YOLLARA ÇIKIYORUZ…..

Birliğimiz gücümüz...

GÜÇLÜ İSTAHED, GÜÇLÜ AİLE HEKİMLİĞİ!

Geleneksel STK anlayışını değiştirip, tüm siyasi görüşlerden uzak bir şekilde, amacı sadece aile hekimliği sistemindeki aksaklıkları çözmek ve sistem içinde hekimlerin haklarını savunmak, yüklenen angaryalara karşı emek mücadelesi vermek olan derneğimize BURAYA tıklayarak üye olabilirsiniz.

son eklenen haberler

[instagram-feed feed=1]

@istahed

Menü